مرتب سازی بر اساس:
 • نتایج : 24 هتل
هتل ارگ شیراز

هتل ارگ شیراز

شیراز، خیابان تختی.

قیمت از 230,000 تومان

هتل پارس شیراز

هتل پارس شیراز

شیراز، خیابان زند

قیمت از 295,000 تومان

هتل بزرگ شیراز
40٪
تخفیف

هتل بزرگ شیراز

شیراز، دروازه قرآن

قیمت از 480,000 تومان

هتل کریم خان شیراز

هتل کریم خان شیراز

شیراز ، خیابان رودکی

قیمت از 285,000 تومان

هتل زندیه شیراز

هتل زندیه شیراز

فارس، شیراز ، خیابان هجرت

قیمت از 520,000 تومان

هتل پرسپولیس شیراز

هتل پرسپولیس شیراز

شیراز، چهارراه حافظیه

قیمت از 310,000 تومان

هتل وکیل شیراز

هتل وکیل شیراز

شیراز ، سه راه نمازی ، نزدیک به شاه چراغ

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل حافظ شیراز

هتل حافظ شیراز

شیراز- بلوار هجرت

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل ساسان شیراز

هتل ساسان شیراز

شیراز، خیابان انوری.

قیمت از 170,000 تومان

هتل چمران شیراز
40٪
تخفیف

هتل چمران شیراز

شیراز-بلوار چمران

قیمت از 763,000 470,000 تومان

هتل اطلس شیراز

هتل اطلس شیراز

شیراز، میدان اطلسی

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل الیزه شیراز

هتل الیزه شیراز

شیراز، معالی آباد

قیمت از 400,000 تومان

هتل پارک سعدی شیراز

هتل پارک سعدی شیراز

شیراز، روبه روی باغ جهان نما

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

خانه سنتی پنج دری شیراز

خانه سنتی پنج دری شیراز

شیراز-خیابان 9 دی

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل آریانا شیراز

هتل آریانا شیراز

شیراز، خیابان انوری.

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل پارسیان شیراز

هتل پارسیان شیراز

شیراز، خیابان رودکی

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل کیوان شیراز

هتل کیوان شیراز

شیراز، پشت ارگ کریم خان

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل تالار شیراز

هتل تالار شیراز

شیراز، خیابان فردوسی

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل هما شیراز

هتل هما شیراز

شیراز، جنب پارک آزادی

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل آریوبرزن شیراز

هتل آریوبرزن شیراز

شیراز- خیابان رودکی

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل پارسه شیراز

هتل پارسه شیراز

شیراز، خیابان 22 بهمن

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل آپارتمان کاخ شیراز

هتل آپارتمان کاخ شیراز

بلوار زند ، پشت هتل ارم شیراز

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل آلیانس مراغه

هتل آلیانس مراغه

بلوار طبیعت سه راهی بالاتر از هاشم اباد

قیمت از 380,000 تومان

هتل شیرازیس شیراز

هتل شیرازیس شیراز

شیراز خیابان رودکی پشت هتل کریم خان

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل ارگ شیراز

شیراز، خیابان تختی.

قیمت از
230,000 تومان

هتل پارس شیراز

شیراز، خیابان زند

قیمت از
295,000 تومان

هتل بزرگ شیراز

شیراز، دروازه قرآن

قیمت از
480,000 تومان

هتل کریم خان شیراز

شیراز ، خیابان رودکی

قیمت از
285,000 تومان

هتل زندیه شیراز

فارس، شیراز ، خیابان هجرت

قیمت از
520,000 تومان

هتل پرسپولیس شیراز

شیراز، چهارراه حافظیه

قیمت از
310,000 تومان

هتل وکیل شیراز

شیراز ، سه راه نمازی ، نزدیک به شاه چراغ

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل حافظ شیراز

شیراز- بلوار هجرت

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل ساسان شیراز

شیراز، خیابان انوری.

قیمت از
170,000 تومان

هتل چمران شیراز

شیراز-بلوار چمران

قیمت از

763,000 تومان

470,000 تومان

هتل اطلس شیراز

شیراز، میدان اطلسی

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل الیزه شیراز

شیراز، معالی آباد

قیمت از
400,000 تومان

هتل پارک سعدی شیراز

شیراز، روبه روی باغ جهان نما

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

خانه سنتی پنج دری شیراز

شیراز-خیابان 9 دی

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل آریانا شیراز

شیراز، خیابان انوری.

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل پارسیان شیراز

شیراز، خیابان رودکی

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل کیوان شیراز

شیراز، پشت ارگ کریم خان

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل تالار شیراز

شیراز، خیابان فردوسی

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل هما شیراز

شیراز، جنب پارک آزادی

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل آریوبرزن شیراز

شیراز- خیابان رودکی

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل پارسه شیراز

شیراز، خیابان 22 بهمن

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل آپارتمان کاخ شیراز

بلوار زند ، پشت هتل ارم شیراز

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل آلیانس مراغه

بلوار طبیعت سه راهی بالاتر از هاشم اباد

قیمت از
380,000 تومان

هتل شیرازیس شیراز

شیراز خیابان رودکی پشت هتل کریم خان

برای مشاهده قیمت کلیک کنید
هتل ارگ شیراز

هتل ارگ شیراز

شیراز، خیابان تختی.

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 230,000 تومان
 • 4
 • دو تخته
 • 380,000 تومان
 • 4
 • سه تخته
 • 490,000 تومان
 • 4
 • چهار تخته
 • 600,000 تومان
 • 4
هتل پارس شیراز

هتل پارس شیراز

شیراز، خیابان زند

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 295,000 تومان
 • 4
 • دو تخته
 • 470,000 تومان
 • 4
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 605,000 تومان
 • 4
 • سوئیت دو نفره
 • 710,000 تومان
 • 3
هتل بزرگ شیراز

هتل بزرگ شیراز

40%
تخفیف

شیراز، دروازه قرآن

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 480,000 تومان
 • 4
 • دو تخته
 • 1,362,500 830,000 تومان
 • 4
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 1,722,200 1,050,000 تومان
 • 4
 • سوئیت چهار نفره کانکت
 • 1,842,100 1,120,000 تومان
 • 4
 • سوئیت چهار نفره + سرویس اضافه کانکت
 • 1,340,000 تومان
 • 4
هتل کریم خان شیراز

هتل کریم خان شیراز

شیراز ، خیابان رودکی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 285,000 تومان
 • 4
 • دو تخته
 • 430,000 تومان
 • 4
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 540,000 تومان
 • 4
 • سه تخته
 • 560,000 تومان
 • 4
 • سوئیت دو نفره
 • 620,000 تومان
 • 3
 • سوئیت دو نفره + سرویس اضافه
 • 730,000 تومان
 • 3
هتل زندیه شیراز

هتل زندیه شیراز

فارس، شیراز ، خیابان هجرت

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 520,000 تومان
 • 3
 • دو تخته
 • 920,000 تومان
 • 4
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 1,220,000 تومان
 • 4
 • دو تخته ماه عسل
 • 970,000 تومان
 • 3
 • سوئیت دو نفره
 • 970,000 تومان
 • 4
 • سوئیت دو نفره + 2 سرویس اضافه
 • 1,570,000 تومان
 • 4
 • سوئیت دو نفره یک خوابه لوکس
 • 1,170,000 تومان
 • 3
هتل پرسپولیس شیراز

هتل پرسپولیس شیراز

شیراز، چهارراه حافظیه

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 310,000 تومان
 • 4
 • دو تخته
 • 510,000 تومان
 • 4
 • سه تخته
 • 665,000 تومان
 • 4
 • سه تخته + سرویس اضافه
 • 865,000 تومان
 • 4
 • چهار تخته کانکت
 • 1,050,000 تومان
 • 4
 • سوئیت چهار نفره کانکت
 • 1,250,000 تومان
 • 4
 • سوئیت چهار نفره رویال
 • 2,150,000 تومان
 • 2
هتل وکیل شیراز

هتل وکیل شیراز

شیراز ، سه راه نمازی ، نزدیک به شاه چراغ

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل حافظ شیراز

هتل حافظ شیراز

شیراز- بلوار هجرت

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل ساسان شیراز

هتل ساسان شیراز

شیراز، خیابان انوری.

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 170,000 تومان
 • 4
 • دو تخته
 • 250,000 تومان
 • 4
 • سه تخته
 • 320,000 تومان
 • 4
 • سوئیت دو نفره
 • 370,000 تومان
 • 4
 • سوئیت چهار نفره
 • 450,000 تومان
 • 4
هتل چمران شیراز

هتل چمران شیراز

40%
تخفیف

شیراز-بلوار چمران

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 763,000 470,000 تومان
 • 4
 • دو تخته
 • 1,362,500 830,000 تومان
 • 4
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 1,722,200 1,045,000 تومان
 • 4
هتل اطلس شیراز

هتل اطلس شیراز

شیراز، میدان اطلسی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل الیزه شیراز

هتل الیزه شیراز

شیراز، معالی آباد

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 400,000 تومان
 • 4
 • دو تخته
 • 600,000 تومان
 • 4
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 810,000 تومان
 • 4
 • چهار تخته کانکت
 • 1,180,000 تومان
 • 4
 • سوئیت سه نفره رویال
 • 1,130,000 تومان
 • 4
هتل پارک سعدی شیراز

هتل پارک سعدی شیراز

شیراز، روبه روی باغ جهان نما

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
خانه سنتی پنج دری شیراز

خانه سنتی پنج دری شیراز

شیراز-خیابان 9 دی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل آریانا شیراز

هتل آریانا شیراز

شیراز، خیابان انوری.

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل پارسیان شیراز

هتل پارسیان شیراز

شیراز، خیابان رودکی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل کیوان شیراز

هتل کیوان شیراز

شیراز، پشت ارگ کریم خان

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل تالار شیراز

هتل تالار شیراز

شیراز، خیابان فردوسی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل هما شیراز

هتل هما شیراز

شیراز، جنب پارک آزادی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل آریوبرزن شیراز

هتل آریوبرزن شیراز

شیراز- خیابان رودکی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل پارسه شیراز

هتل پارسه شیراز

شیراز، خیابان 22 بهمن

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل آپارتمان کاخ شیراز

هتل آپارتمان کاخ شیراز

بلوار زند ، پشت هتل ارم شیراز

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل آلیانس مراغه

هتل آلیانس مراغه

بلوار طبیعت سه راهی بالاتر از هاشم اباد

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 380,000 تومان
 • 2
 • سه تخته
 • 550,000 تومان
 • 2
هتل شیرازیس شیراز

هتل شیرازیس شیراز

شیراز خیابان رودکی پشت هتل کریم خان

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق