مرتب سازی بر اساس:
 • نتایج : 41 هتل
هتل داد یزد

هتل داد یزد

یزد میدان بهشتی

قیمت از 300,000 تومان

هتل سنتی خوان دوحد یزد

هتل سنتی خوان دوحد یزد

یزد-بلوار بسیج

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل پارسیان صفائیه یزد

هتل پارسیان صفائیه یزد

یزد ، منطقه صفائیه

قیمت از 202,000 تومان

هتل باغ مشیرالممالک یزد

هتل باغ مشیرالممالک یزد

یزد بلوار مشیر

قیمت از 230,000 تومان

هتل جهانگردی یزد

هتل جهانگردی یزد

یزد-میدان امام حسین

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل لاله یزد

هتل لاله یزد

یزد-بلوار بسیج

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی مهر یزد

هتل سنتی مهر یزد

یزد-خیابان امام

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل ملک التجار یزد

هتل ملک التجار یزد

یزد-خیابان امام

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل باغ مرشد یزد
59٪
تخفیف

هتل باغ مرشد یزد

یزد-میدان مارکار

قیمت از 330,000 175,000 تومان

هتل زنبق یزد

هتل زنبق یزد

یزد بلوار جمهوری

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی ادیب الممالک یزد

هتل سنتی ادیب الممالک یزد

یزد-میدان امیرچخماق

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل پارسیان آزادی یزد

هتل پارسیان آزادی یزد

یزد-بلوار جمهوری

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل ارگ جدید یزد

هتل ارگ جدید یزد

یزد-بلوار اشرف

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی رز یزد

هتل سنتی رز یزد

یزد-میدان شهید بهشتی

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل ارگ سریزد یزد

هتل ارگ سریزد یزد

یزد-25کیلومتری یزد

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل نیکان بافق

هتل نیکان بافق

یزد-بافق

قیمت از 306,000 تومان

هتل تهرانی یزد

هتل تهرانی یزد

یزد-میدان ابوالفضل

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل کاروانسرای مشیر یزد

هتل کاروانسرای مشیر یزد

یزد-بلوار امامزاده جعفر

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل فهادان یزد

هتل فهادان یزد

یزد-فهادان

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل کهن کاشانه یزد

هتل کهن کاشانه یزد

یزد-خیابان امام

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی مظفر یزد

هتل سنتی مظفر یزد

یزد-میدان آزادی

قیمت از 150,000 تومان

هتل تاریخی لب خندق یزد

هتل تاریخی لب خندق یزد

یزد-خیابان قیام

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی رویای قدیم یزد

هتل سنتی رویای قدیم یزد

یزد-خیابان سلمان

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی فاضلی یزد

هتل سنتی فاضلی یزد

یزد-خیابان امام خمینی

قیمت از 143,000 تومان

هتل اطلس یزد

هتل اطلس یزد


برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی والی یزد

هتل سنتی والی یزد

یزد-خیابان امام خمینی

قیمت از 155,000 تومان

هتل سنتی کوروش یزد

هتل سنتی کوروش یزد


برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی سروش یزد

هتل سنتی سروش یزد


برای مشاهده قیمت کلیک کنید

اقامتگاه بوم گردی شعر باف یزد

اقامتگاه بوم گردی شعر باف یزد


برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل جنگل یزد

هتل جنگل یزد


برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی فیروزه یزد

هتل سنتی فیروزه یزد

یزد

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی سرای کهن یزد

هتل سنتی سرای کهن یزد

یزد ، نزدیک مسجد جامع

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سرای سنتی یزد (سرای سنتی نقره)

هتل سرای سنتی یزد (سرای سنتی نقره)

یزد-خیابان امام

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل خانه سه نیک یزد

هتل خانه سه نیک یزد

یزد-خیابان کاشانی

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل الزهرا یزد

هتل الزهرا یزد

یزد چهارراه فرهنگیان

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی دوستانه یزد

هتل سنتی دوستانه یزد


برای مشاهده قیمت کلیک کنید

اقامتگاه بوم گردی طارونه یزد

اقامتگاه بوم گردی طارونه یزد

یزد چهار راه بعثت – خ سید گلسرخ – ک هفتم – اقامتگاه بوم گردی طارونه

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

اقامتگاه بوم گردی نارنجستان یزد

اقامتگاه بوم گردی نارنجستان یزد

ستان یزد ، شهر یزد ، خیابان امام خمینی/ کوچه شهید صدوقی( جنب بانک سامان) کوچه بو علی سینا

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل مجتمع گردشگری میلاد نور

هتل مجتمع گردشگری میلاد نور

یزد، آزادشهر، میدان ولایت (فلکه سوم)

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل آرامش یزد

هتل آرامش یزد

یزد، دروازه قرآن، ابتدای بلوار جمهوری، کوچه قندهاری

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی هومان یزد

هتل سنتی هومان یزد

یزد ؛خیابان قیام

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل داد یزد

یزد میدان بهشتی

قیمت از
300,000 تومان

هتل سنتی خوان دوحد یزد

یزد-بلوار بسیج

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل پارسیان صفائیه یزد

یزد ، منطقه صفائیه

قیمت از
202,000 تومان

هتل باغ مشیرالممالک یزد

یزد بلوار مشیر

قیمت از
230,000 تومان

هتل جهانگردی یزد

یزد-میدان امام حسین

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل لاله یزد

یزد-بلوار بسیج

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی مهر یزد

یزد-خیابان امام

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل ملک التجار یزد

یزد-خیابان امام

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل باغ مرشد یزد

یزد-میدان مارکار

قیمت از

330,000 تومان

175,000 تومان

هتل زنبق یزد

یزد بلوار جمهوری

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی ادیب الممالک یزد

یزد-میدان امیرچخماق

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل پارسیان آزادی یزد

یزد-بلوار جمهوری

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل ارگ جدید یزد

یزد-بلوار اشرف

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی رز یزد

یزد-میدان شهید بهشتی

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل ارگ سریزد یزد

یزد-25کیلومتری یزد

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل نیکان بافق

یزد-بافق

قیمت از
306,000 تومان

هتل تهرانی یزد

یزد-میدان ابوالفضل

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل کاروانسرای مشیر یزد

یزد-بلوار امامزاده جعفر

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل فهادان یزد

یزد-فهادان

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل کهن کاشانه یزد

یزد-خیابان امام

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی مظفر یزد

یزد-میدان آزادی

قیمت از
150,000 تومان

هتل تاریخی لب خندق یزد

یزد-خیابان قیام

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی رویای قدیم یزد

یزد-خیابان سلمان

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی فاضلی یزد

یزد-خیابان امام خمینی

قیمت از
143,000 تومان

هتل اطلس یزد

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی والی یزد

یزد-خیابان امام خمینی

قیمت از
155,000 تومان

هتل سنتی کوروش یزد

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی سروش یزد

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

اقامتگاه بوم گردی شعر باف یزد

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل جنگل یزد

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی فیروزه یزد

یزد

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی سرای کهن یزد

یزد ، نزدیک مسجد جامع

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سرای سنتی یزد (سرای سنتی نقره)

یزد-خیابان امام

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل خانه سه نیک یزد

یزد-خیابان کاشانی

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل الزهرا یزد

یزد چهارراه فرهنگیان

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی دوستانه یزد

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

اقامتگاه بوم گردی طارونه یزد

یزد چهار راه بعثت – خ سید گلسرخ – ک هفتم – اقامتگاه بوم گردی طارونه

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

اقامتگاه بوم گردی نارنجستان یزد

ستان یزد ، شهر یزد ، خیابان امام خمینی/ کوچه شهید صدوقی( جنب بانک سامان) کوچه بو علی سینا

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل مجتمع گردشگری میلاد نور

یزد، آزادشهر، میدان ولایت (فلکه سوم)

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل آرامش یزد

یزد، دروازه قرآن، ابتدای بلوار جمهوری، کوچه قندهاری

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی هومان یزد

یزد ؛خیابان قیام

برای مشاهده قیمت کلیک کنید
هتل داد یزد

هتل داد یزد

یزد میدان بهشتی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 300,000 تومان
 • 3
 • دو تخته
 • 380,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 560,000 تومان
 • 3
 • چهار تخته
 • 570,000 تومان
 • 3
 • سوئیت دو نفره رویال
 • 830,000 تومان
 • 3
هتل سنتی خوان دوحد یزد

هتل سنتی خوان دوحد یزد

یزد-بلوار بسیج

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل پارسیان صفائیه یزد

هتل پارسیان صفائیه یزد

یزد ، منطقه صفائیه

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته جدید
 • 315,000 تومان
 • 2
 • یک تخته هتل باغ
 • 202,000 تومان
 • 3
 • سوئیت سه نفره جدید
 • 950,000 تومان
 • 1
هتل باغ مشیرالممالک یزد

هتل باغ مشیرالممالک یزد

یزد بلوار مشیر

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 230,000 تومان
 • 4
 • دو تخته
 • 370,000 تومان
 • 4
 • سه تخته
 • 595,000 تومان
 • 4
 • چهار تخته
 • 680,000 تومان
 • 4
هتل جهانگردی یزد

هتل جهانگردی یزد

یزد-میدان امام حسین

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل لاله یزد

هتل لاله یزد

یزد-بلوار بسیج

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سنتی مهر یزد

هتل سنتی مهر یزد

یزد-خیابان امام

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل ملک التجار یزد

هتل ملک التجار یزد

یزد-خیابان امام

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل باغ مرشد یزد

هتل باغ مرشد یزد

59%
تخفیف

یزد-میدان مارکار

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 330,000 175,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 420,000 220,000 تومان
 • 3
 • چهار تخته
 • 556,800 260,000 تومان
 • 3
 • پنج تخته
 • 696,000 290,000 تومان
 • 3
هتل زنبق یزد

هتل زنبق یزد

یزد بلوار جمهوری

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سنتی ادیب الممالک یزد

هتل سنتی ادیب الممالک یزد

یزد-میدان امیرچخماق

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل پارسیان آزادی یزد

هتل پارسیان آزادی یزد

یزد-بلوار جمهوری

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل ارگ جدید یزد

هتل ارگ جدید یزد

یزد-بلوار اشرف

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سنتی رز یزد

هتل سنتی رز یزد

یزد-میدان شهید بهشتی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل ارگ سریزد یزد

هتل ارگ سریزد یزد

یزد-25کیلومتری یزد

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل نیکان بافق

هتل نیکان بافق

یزد-بافق

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 306,000 تومان
 • 3
 • دو تخته
 • 459,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 594,000 تومان
 • 2
 • سوئیت دو نفره
 • 484,000 تومان
 • 2
 • سوئیت سه نفره رویال
 • 603,000 تومان
 • 2
هتل تهرانی یزد

هتل تهرانی یزد

یزد-میدان ابوالفضل

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل کاروانسرای مشیر یزد

هتل کاروانسرای مشیر یزد

یزد-بلوار امامزاده جعفر

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل فهادان یزد

هتل فهادان یزد

یزد-فهادان

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل کهن کاشانه یزد

هتل کهن کاشانه یزد

یزد-خیابان امام

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سنتی مظفر یزد

هتل سنتی مظفر یزد

یزد-میدان آزادی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 150,000 تومان
 • 3
 • دو تخته
 • 250,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 300,000 تومان
 • 3
 • چهار تخته
 • 365,000 تومان
 • 3
هتل تاریخی لب خندق یزد

هتل تاریخی لب خندق یزد

یزد-خیابان قیام

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سنتی رویای قدیم یزد

هتل سنتی رویای قدیم یزد

یزد-خیابان سلمان

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سنتی فاضلی یزد

هتل سنتی فاضلی یزد

یزد-خیابان امام خمینی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 143,000 تومان
 • 1
هتل اطلس یزد

هتل اطلس یزد

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سنتی والی یزد

هتل سنتی والی یزد

یزد-خیابان امام خمینی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 155,000 تومان
 • 3
 • دو تخته
 • 239,000 تومان
 • 2
 • سه تخته
 • 303,000 تومان
 • 2
 • چهار تخته
 • 365,000 تومان
 • 1
 • پنج تخته
 • 429,000 تومان
 • 1
هتل سنتی کوروش یزد

هتل سنتی کوروش یزد

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سنتی سروش یزد

هتل سنتی سروش یزد

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
اقامتگاه بوم گردی شعر باف یزد

اقامتگاه بوم گردی شعر باف یزد

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل جنگل یزد

هتل جنگل یزد

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سنتی فیروزه یزد

هتل سنتی فیروزه یزد

یزد

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سنتی سرای کهن یزد

هتل سنتی سرای کهن یزد

یزد ، نزدیک مسجد جامع

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سرای سنتی یزد (سرای سنتی نقره)

هتل سرای سنتی یزد (سرای سنتی نقره)

یزد-خیابان امام

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل خانه سه نیک یزد

هتل خانه سه نیک یزد

یزد-خیابان کاشانی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل الزهرا یزد

هتل الزهرا یزد

یزد چهارراه فرهنگیان

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سنتی دوستانه یزد

هتل سنتی دوستانه یزد

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
اقامتگاه بوم گردی طارونه یزد

اقامتگاه بوم گردی طارونه یزد

یزد چهار راه بعثت – خ سید گلسرخ – ک هفتم – اقامتگاه بوم گردی طارونه

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
اقامتگاه بوم گردی نارنجستان یزد

اقامتگاه بوم گردی نارنجستان یزد

ستان یزد ، شهر یزد ، خیابان امام خمینی/ کوچه شهید صدوقی( جنب بانک سامان) کوچه بو علی سینا

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل مجتمع گردشگری میلاد نور

هتل مجتمع گردشگری میلاد نور

یزد، آزادشهر، میدان ولایت (فلکه سوم)

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل آرامش یزد

هتل آرامش یزد

یزد، دروازه قرآن، ابتدای بلوار جمهوری، کوچه قندهاری

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سنتی هومان یزد

هتل سنتی هومان یزد

یزد ؛خیابان قیام

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق