مرتب سازی بر اساس:
 • نتایج : 38 هتل
هتل داد یزد

تخفیف

هتل داد یزد

یزد میدان بهشتی

قیمت از 333,000 330,000 تومان

هتل سنتی خوان دوحد یزد

هتل سنتی خوان دوحد یزد

یزد-بلوار بسیج

قیمت از 210,000 تومان

هتل پارسیان صفائیه یزد

هتل پارسیان صفائیه یزد

یزد ، منطقه صفائیه

قیمت از 238,000 تومان

هتل باغ مشیرالممالک یزد
46٪
تخفیف

هتل باغ مشیرالممالک یزد

یزد بلوار مشیر

قیمت از 280,000 تومان

هتل جهانگردی یزد
20٪
تخفیف

هتل جهانگردی یزد

یزد-میدان امام حسین

قیمت از 432,500 355,000 تومان

هتل لاله یزد
19٪
تخفیف

هتل لاله یزد

یزد-بلوار بسیج

قیمت از 265,000 220,000 تومان

هتل سنتی مهر یزد

هتل سنتی مهر یزد

یزد-خیابان امام

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل ملک التجار یزد
10٪
تخفیف

هتل ملک التجار یزد

یزد-خیابان امام

قیمت از 317,200 295,000 تومان

هتل باغ مرشد یزد

هتل باغ مرشد یزد

یزد-میدان مارکار

قیمت از 180,000 تومان

هتل زنبق یزد
26٪
تخفیف

هتل زنبق یزد

یزد بلوار جمهوری

قیمت از 302,000 260,000 تومان

هتل سنتی ادیب الممالک یزد

هتل سنتی ادیب الممالک یزد

یزد-میدان امیرچخماق

قیمت از 120,000 تومان

هتل پارسیان آزادی یزد

هتل پارسیان آزادی یزد

یزد-بلوار جمهوری

قیمت از 270,000 تومان

هتل ارگ جدید یزد

هتل ارگ جدید یزد

یزد-بلوار اشرف

قیمت از 299,000 تومان

هتل سنتی رز یزد
28٪
تخفیف

هتل سنتی رز یزد

یزد-میدان شهید بهشتی

قیمت از 140,000 تومان

هتل تهرانی یزد
35٪
تخفیف

هتل تهرانی یزد

یزد-میدان ابوالفضل

قیمت از 444,000 290,000 تومان

هتل کاروانسرای مشیر یزد

هتل کاروانسرای مشیر یزد

یزد-بلوار امامزاده جعفر

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل فهادان یزد
10٪
تخفیف

هتل فهادان یزد

یزد-فهادان

قیمت از 289,000 261,000 تومان

هتل کهن کاشانه یزد

هتل کهن کاشانه یزد

یزد-خیابان امام

قیمت از 170,000 تومان

هتل سنتی مظفر یزد

هتل سنتی مظفر یزد

یزد-میدان آزادی

قیمت از 175,000 تومان

هتل تاریخی لب خندق یزد

تخفیف

هتل تاریخی لب خندق یزد

یزد-خیابان قیام

قیمت از 267,000 255,000 تومان

هتل سنتی رویای قدیم یزد
34٪
تخفیف

هتل سنتی رویای قدیم یزد

یزد-خیابان سلمان

قیمت از 230,000 159,000 تومان

هتل سنتی فاضلی یزد

هتل سنتی فاضلی یزد

یزد-خیابان امام خمینی

قیمت از 246,000 تومان

هتل اطلس یزد
29٪
تخفیف

هتل اطلس یزد


قیمت از 216,000 154,000 تومان

هتل سنتی والی یزد
35٪
تخفیف

هتل سنتی والی یزد

یزد-خیابان امام خمینی

قیمت از 414,000 272,000 تومان

هتل سنتی کوروش یزد
10٪
تخفیف

هتل سنتی کوروش یزد


قیمت از 185,000 168,000 تومان

هتل سنتی سروش یزد

هتل سنتی سروش یزد


قیمت از 90,000 تومان

اقامتگاه بوم گردی شعر باف یزد

اقامتگاه بوم گردی شعر باف یزد


برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل جنگل یزد

هتل جنگل یزد


برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی فیروزه یزد

هتل سنتی فیروزه یزد


برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی سرای کهن یزد

هتل سنتی سرای کهن یزد

یزد ، نزدیک مسجد جامع

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سرای سنتی یزد (سرای سنتی نقره)

هتل سرای سنتی یزد (سرای سنتی نقره)

یزد-خیابان امام

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل خانه سه نیک یزد
15٪
تخفیف

هتل خانه سه نیک یزد

یزد-خیابان کاشانی

قیمت از 325,000 295,000 تومان

هتل الزهرا یزد

هتل الزهرا یزد

یزد چهارراه فرهنگیان

قیمت از 145,000 تومان

هتل سنتی دوستانه یزد

تخفیف

هتل سنتی دوستانه یزد


قیمت از 180,000 169,000 تومان

اقامتگاه بوم گردی طارونه یزد

اقامتگاه بوم گردی طارونه یزد

یزد چهار راه بعثت – خ سید گلسرخ – ک هفتم – اقامتگاه بوم گردی طارونه

قیمت از 100,000 تومان

اقامتگاه بوم گردی نارنجستان یزد

اقامتگاه بوم گردی نارنجستان یزد

ستان یزد ، شهر یزد ، خیابان امام خمینی/ کوچه شهید صدوقی( جنب بانک سامان) کوچه بو علی سینا

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل مجتمع گردشگری میلاد نور

هتل مجتمع گردشگری میلاد نور

یزد، آزادشهر، میدان ولایت (فلکه سوم)

قیمت از 200,000 تومان

هتل آرامش یزد

هتل آرامش یزد

یزد، دروازه قرآن، ابتدای بلوار جمهوری، کوچه قندهاری

قیمت از 185,000 تومان

هتل داد یزد

یزد میدان بهشتی

قیمت از

333,000 تومان

330,000 تومان

هتل سنتی خوان دوحد یزد

یزد-بلوار بسیج

قیمت از
210,000 تومان

هتل پارسیان صفائیه یزد

یزد ، منطقه صفائیه

قیمت از
238,000 تومان

هتل باغ مشیرالممالک یزد

یزد بلوار مشیر

قیمت از
280,000 تومان

هتل جهانگردی یزد

یزد-میدان امام حسین

قیمت از

432,500 تومان

355,000 تومان

هتل لاله یزد

یزد-بلوار بسیج

قیمت از

265,000 تومان

220,000 تومان

هتل سنتی مهر یزد

یزد-خیابان امام

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل ملک التجار یزد

یزد-خیابان امام

قیمت از

317,200 تومان

295,000 تومان

هتل باغ مرشد یزد

یزد-میدان مارکار

قیمت از
180,000 تومان

هتل زنبق یزد

یزد بلوار جمهوری

قیمت از

302,000 تومان

260,000 تومان

هتل سنتی ادیب الممالک یزد

یزد-میدان امیرچخماق

قیمت از
120,000 تومان

هتل پارسیان آزادی یزد

یزد-بلوار جمهوری

قیمت از
270,000 تومان

هتل ارگ جدید یزد

یزد-بلوار اشرف

قیمت از
299,000 تومان

هتل سنتی رز یزد

یزد-میدان شهید بهشتی

قیمت از
140,000 تومان

هتل تهرانی یزد

یزد-میدان ابوالفضل

قیمت از

444,000 تومان

290,000 تومان

هتل کاروانسرای مشیر یزد

یزد-بلوار امامزاده جعفر

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل فهادان یزد

یزد-فهادان

قیمت از

289,000 تومان

261,000 تومان

هتل کهن کاشانه یزد

یزد-خیابان امام

قیمت از
170,000 تومان

هتل سنتی مظفر یزد

یزد-میدان آزادی

قیمت از
175,000 تومان

هتل تاریخی لب خندق یزد

یزد-خیابان قیام

قیمت از

267,000 تومان

255,000 تومان

هتل سنتی رویای قدیم یزد

یزد-خیابان سلمان

قیمت از

230,000 تومان

159,000 تومان

هتل سنتی فاضلی یزد

یزد-خیابان امام خمینی

قیمت از
246,000 تومان

هتل اطلس یزد

قیمت از

216,000 تومان

154,000 تومان

هتل سنتی والی یزد

یزد-خیابان امام خمینی

قیمت از

414,000 تومان

272,000 تومان

هتل سنتی کوروش یزد

قیمت از

185,000 تومان

168,000 تومان

هتل سنتی سروش یزد

قیمت از
90,000 تومان

اقامتگاه بوم گردی شعر باف یزد

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل جنگل یزد

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی فیروزه یزد

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی سرای کهن یزد

یزد ، نزدیک مسجد جامع

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سرای سنتی یزد (سرای سنتی نقره)

یزد-خیابان امام

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل خانه سه نیک یزد

یزد-خیابان کاشانی

قیمت از

325,000 تومان

295,000 تومان

هتل الزهرا یزد

یزد چهارراه فرهنگیان

قیمت از
145,000 تومان

هتل سنتی دوستانه یزد

قیمت از

180,000 تومان

169,000 تومان

اقامتگاه بوم گردی طارونه یزد

یزد چهار راه بعثت – خ سید گلسرخ – ک هفتم – اقامتگاه بوم گردی طارونه

قیمت از
100,000 تومان

اقامتگاه بوم گردی نارنجستان یزد

ستان یزد ، شهر یزد ، خیابان امام خمینی/ کوچه شهید صدوقی( جنب بانک سامان) کوچه بو علی سینا

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل مجتمع گردشگری میلاد نور

یزد، آزادشهر، میدان ولایت (فلکه سوم)

قیمت از
200,000 تومان

هتل آرامش یزد

یزد، دروازه قرآن، ابتدای بلوار جمهوری، کوچه قندهاری

قیمت از
185,000 تومان
هتل داد یزد

هتل داد یزد

1%
تخفیف

یزد میدان بهشتی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 333,000 330,000 تومان
 • 3
 • دو تخته
 • 519,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 977,000 970,000 تومان
 • 3
 • چهار تخته
 • 1,203,000 1,200,000 تومان
 • 3
هتل سنتی خوان دوحد یزد

هتل سنتی خوان دوحد یزد

یزد-بلوار بسیج

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 210,000 تومان
 • 3
 • دو تخته
 • 305,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 400,000 تومان
 • 3
 • چهار تخته
 • 490,000 تومان
 • 3
هتل پارسیان صفائیه یزد

هتل پارسیان صفائیه یزد

یزد ، منطقه صفائیه

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته جدید
 • 323,000 تومان
 • 4
 • یک تخته هتل باغ
 • 238,000 تومان
 • 4
 • دو تخته جدید
 • 541,000 تومان
 • 3
 • دو تخته هتل باغ
 • 379,000 تومان
 • 4
 • سوئیت سه نفره جدید
 • 1,489,000 تومان
 • 0
هتل باغ مشیرالممالک یزد

هتل باغ مشیرالممالک یزد

46%
تخفیف

یزد بلوار مشیر

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 515,000 280,000 تومان
 • 3
 • دو تخته
 • 642,000 380,000 تومان
 • 3
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 490,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 490,000 تومان
 • 3
 • چهار تخته
 • 555,000 تومان
 • 3
هتل جهانگردی یزد

هتل جهانگردی یزد

20%
تخفیف

یزد-میدان امام حسین

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 432,500 355,000 تومان
 • 3
 • سه تخته رویال
 • 837,000 680,000 تومان
 • 3
 • سوئیت چهار نفره
 • 865,000 700,000 تومان
 • 3
هتل لاله یزد

هتل لاله یزد

19%
تخفیف

یزد-بلوار بسیج

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 265,000 220,000 تومان
 • 2
 • دو تخته
 • 399,000 325,000 تومان
 • 1
 • سه تخته
 • 499,000 408,000 تومان
 • 2
 • چهار تخته
 • 599,000 495,000 تومان
 • 2
هتل سنتی مهر یزد

هتل سنتی مهر یزد

یزد-خیابان امام

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل ملک التجار یزد

هتل ملک التجار یزد

10%
تخفیف

یزد-خیابان امام

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 317,200 295,000 تومان
 • 3
 • دو تخته
 • 541,600 490,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 692,000 635,000 تومان
 • 3
 • چهار تخته
 • 1,546,500 1,410,000 تومان
 • 3
هتل باغ مرشد یزد

هتل باغ مرشد یزد

یزد-میدان مارکار

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 180,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 225,000 تومان
 • 3
 • چهار تخته
 • 270,000 تومان
 • 3
 • پنج تخته
 • 305,000 تومان
 • 3
هتل زنبق یزد

هتل زنبق یزد

26%
تخفیف

یزد بلوار جمهوری

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 302,000 260,000 تومان
 • 3
 • دو تخته
 • 504,000 377,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 624,000 465,000 تومان
 • 3
 • سوئیت چهار نفره
 • 1,036,000 770,000 تومان
 • 3
هتل سنتی ادیب الممالک یزد

هتل سنتی ادیب الممالک یزد

یزد-میدان امیرچخماق

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 120,000 تومان
 • 3
 • دو تخته
 • 195,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 260,000 تومان
 • 3
 • چهار تخته
 • 325,000 تومان
 • 3
 • پنج تخته
 • 390,000 تومان
 • 3
 • شش تخته
 • 430,000 تومان
 • 3
هتل پارسیان آزادی یزد

هتل پارسیان آزادی یزد

یزد-بلوار جمهوری

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 270,000 تومان
 • 2
 • دو تخته
 • 295,000 تومان
 • 2
 • سه تخته
 • 415,000 تومان
 • 2
هتل ارگ جدید یزد

هتل ارگ جدید یزد

یزد-بلوار اشرف

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 299,000 تومان
 • 1
 • دو تخته
 • 410,000 تومان
 • 2
 • سه تخته رویال
 • 599,000 تومان
 • 0
هتل سنتی رز یزد

هتل سنتی رز یزد

28%
تخفیف

یزد-میدان شهید بهشتی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 140,000 تومان
 • 3
 • دو تخته
 • 322,000 240,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 416,000 300,000 تومان
 • 3
 • چهار تخته
 • 486,000 350,000 تومان
 • 3
هتل تهرانی یزد

هتل تهرانی یزد

35%
تخفیف

یزد-میدان ابوالفضل

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 444,000 290,000 تومان
 • 1
 • سه تخته
 • 552,000 360,000 تومان
 • 1
 • چهار تخته
 • 660,000 433,000 تومان
 • 0
هتل کاروانسرای مشیر یزد

هتل کاروانسرای مشیر یزد

یزد-بلوار امامزاده جعفر

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل فهادان یزد

هتل فهادان یزد

10%
تخفیف

یزد-فهادان

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 289,000 261,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 477,000 431,000 تومان
 • 1
 • دو تخته VIP
 • 1,324,000 1,199,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 599,000 540,000 تومان
 • 1
 • چهار تخته
 • 862,000 779,000 تومان
 • 0
هتل کهن کاشانه یزد

هتل کهن کاشانه یزد

یزد-خیابان امام

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 170,000 تومان
 • 3
 • دو تخته
 • 260,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 315,000 تومان
 • 3
 • چهار تخته
 • 370,000 تومان
 • 0
 • پنج تخته
 • 430,000 تومان
 • 0
 • شش تخته
 • 490,000 تومان
 • 0
هتل سنتی مظفر یزد

هتل سنتی مظفر یزد

یزد-میدان آزادی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 175,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 270,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 335,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 400,000 تومان
 • 0
هتل تاریخی لب خندق یزد

هتل تاریخی لب خندق یزد

9%
تخفیف

یزد-خیابان قیام

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 267,000 255,000 تومان
 • 3
 • دو تخته
 • 411,200 380,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 511,800 480,000 تومان
 • 3
 • چهار تخته
 • 620,500 570,000 تومان
 • 3
هتل سنتی رویای قدیم یزد

هتل سنتی رویای قدیم یزد

34%
تخفیف

یزد-خیابان سلمان

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 230,000 159,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 357,000 239,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 412,000 297,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 518,000 370,000 تومان
 • 0
هتل سنتی فاضلی یزد

هتل سنتی فاضلی یزد

یزد-خیابان امام خمینی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 246,000 تومان
 • 1
 • دو تخته
 • 298,000 تومان
 • 2
 • سه تخته
 • 383,000 تومان
 • 2
 • چهار تخته
 • 467,000 تومان
 • 2
هتل اطلس یزد

هتل اطلس یزد

29%
تخفیف

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 216,000 154,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 276,000 203,000 تومان
 • 0
هتل سنتی والی یزد

هتل سنتی والی یزد

35%
تخفیف

یزد-خیابان امام خمینی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 414,000 272,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 414,000 312,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 497,000 374,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 581,000 438,000 تومان
 • 0
هتل سنتی کوروش یزد

هتل سنتی کوروش یزد

10%
تخفیف

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 185,000 168,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 240,000 218,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 290,000 263,000 تومان
 • 0
هتل سنتی سروش یزد

هتل سنتی سروش یزد

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 90,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 130,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 160,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 200,000 تومان
 • 0
اقامتگاه بوم گردی شعر باف یزد

اقامتگاه بوم گردی شعر باف یزد

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل جنگل یزد

هتل جنگل یزد

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سنتی فیروزه یزد

هتل سنتی فیروزه یزد

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سنتی سرای کهن یزد

هتل سنتی سرای کهن یزد

یزد ، نزدیک مسجد جامع

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سرای سنتی یزد (سرای سنتی نقره)

هتل سرای سنتی یزد (سرای سنتی نقره)

یزد-خیابان امام

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل خانه سه نیک یزد

هتل خانه سه نیک یزد

15%
تخفیف

یزد-خیابان کاشانی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 325,000 295,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 396,000 358,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 468,000 401,000 تومان
 • 0
هتل الزهرا یزد

هتل الزهرا یزد

یزد چهارراه فرهنگیان

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 145,000 تومان
 • 3
 • دو تخته
 • 220,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 270,000 تومان
 • 3
 • چهار تخته
 • 345,000 تومان
 • 3
 • پنج تخته
 • 395,000 تومان
 • 3
هتل سنتی دوستانه یزد

هتل سنتی دوستانه یزد

8%
تخفیف

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 180,000 169,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 230,000 215,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 280,000 259,000 تومان
 • 0
اقامتگاه بوم گردی طارونه یزد

اقامتگاه بوم گردی طارونه یزد

یزد چهار راه بعثت – خ سید گلسرخ – ک هفتم – اقامتگاه بوم گردی طارونه

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 100,000 تومان
 • 1
 • دو تخته
 • 160,000 تومان
 • 1
 • سه تخته
 • 220,000 تومان
 • 1
 • چهار تخته
 • 240,000 تومان
 • 1
اقامتگاه بوم گردی نارنجستان یزد

اقامتگاه بوم گردی نارنجستان یزد

ستان یزد ، شهر یزد ، خیابان امام خمینی/ کوچه شهید صدوقی( جنب بانک سامان) کوچه بو علی سینا

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل مجتمع گردشگری میلاد نور

هتل مجتمع گردشگری میلاد نور

یزد، آزادشهر، میدان ولایت (فلکه سوم)

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 200,000 تومان
 • 1
 • سه تخته
 • 244,000 تومان
 • 1
 • چهار تخته
 • 277,000 تومان
 • 1
 • پنج تخته
 • 322,000 تومان
 • 1
 • سوئیت دو نفره
 • 220,000 تومان
 • 1
هتل آرامش یزد

هتل آرامش یزد

یزد، دروازه قرآن، ابتدای بلوار جمهوری، کوچه قندهاری

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 185,000 تومان
 • 3
 • دو تخته
 • 280,000 تومان
 • 4
 • سه تخته
 • 345,000 تومان
 • 3
 • چهار تخته کانکت
 • 480,000 تومان
 • 3
 • سوئیت چهار نفره VIP
 • 660,000 تومان
 • 3