مرتب سازی بر اساس:
 • نتایج : 37 هتل
هتل پارسیان صفائیه یزد

هتل پارسیان صفائیه یزد

یزد ، منطقه صفائیه

قیمت از 249,000 تومان

هتل باغ مشیرالممالک یزد

هتل باغ مشیرالممالک یزد

یزد بلوار مشیر

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل داد یزد

هتل داد یزد

یزد میدان بهشتی

قیمت از 300,000 تومان

هتل جهانگردی یزد

هتل جهانگردی یزد

یزد-میدان امام حسین

قیمت از 439,000 تومان

هتل لاله یزد

هتل لاله یزد

یزد-بلوار بسیج

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی مهر یزد

هتل سنتی مهر یزد

یزد-خیابان امام

قیمت از 188,000 تومان

هتل ملک التجار یزد

هتل ملک التجار یزد

یزد-خیابان امام

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل باغ مرشد یزد

هتل باغ مرشد یزد

یزد-میدان مارکار

قیمت از 173,000 تومان

هتل زنبق یزد

هتل زنبق یزد

یزد بلوار جمهوری

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی ادیب الممالک یزد
12٪
تخفیف

هتل سنتی ادیب الممالک یزد

یزد-میدان امیرچخماق

قیمت از 180,000 165,000 تومان

هتل پارسیان آزادی یزد
27٪
تخفیف

هتل پارسیان آزادی یزد

یزد-بلوار جمهوری

قیمت از 230,000 175,000 تومان

هتل ارگ جدید یزد

هتل ارگ جدید یزد

یزد-بلوار اشرف

قیمت از 305,000 تومان

هتل سنتی رز یزد

هتل سنتی رز یزد

یزد-میدان شهید بهشتی

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل تهرانی یزد
48٪
تخفیف

هتل تهرانی یزد

یزد-میدان ابوالفضل

قیمت از 284,000 215,000 تومان

هتل کاروانسرای مشیر یزد
16٪
تخفیف

هتل کاروانسرای مشیر یزد

یزد-بلوار امامزاده جعفر

قیمت از 264,000 225,000 تومان

هتل فهادان یزد
45٪
تخفیف

هتل فهادان یزد

یزد-فهادان

قیمت از 289,000 182,000 تومان

هتل کهن کاشانه یزد
18٪
تخفیف

هتل کهن کاشانه یزد

یزد-خیابان امام

قیمت از 185,000 159,000 تومان

هتل سنتی مظفر یزد
33٪
تخفیف

هتل سنتی مظفر یزد

یزد-میدان آزادی

قیمت از 230,000 160,000 تومان

هتل تاریخی لب خندق یزد
42٪
تخفیف

هتل تاریخی لب خندق یزد

یزد-خیابان قیام

قیمت از 267,000 170,000 تومان

هتل سنتی رویای قدیم یزد

تخفیف

هتل سنتی رویای قدیم یزد

یزد-خیابان سلمان

قیمت از 230,000 225,000 تومان

هتل سنتی فاضلی یزد
38٪
تخفیف

هتل سنتی فاضلی یزد

یزد-خیابان امام خمینی

قیمت از 259,000 165,000 تومان

هتل سنتی خوان دوحد یزد

هتل سنتی خوان دوحد یزد

یزد-بلوار بسیج

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل اطلس یزد

تخفیف

هتل اطلس یزد


قیمت از 216,000 205,000 تومان

هتل سنتی والی یزد
44٪
تخفیف

هتل سنتی والی یزد

یزد-خیابان امام خمینی

قیمت از 281,000 219,000 تومان

هتل سنتی کوروش یزد

تخفیف

هتل سنتی کوروش یزد


قیمت از 116,000 109,000 تومان

هتل سنتی سروش یزد
16٪
تخفیف

هتل سنتی سروش یزد


قیمت از 90,000 85,000 تومان

اقامتگاه بوم گردی شعر باف یزد

اقامتگاه بوم گردی شعر باف یزد


قیمت از 250,000 تومان

هتل جنگل یزد
18٪
تخفیف

هتل جنگل یزد


قیمت از 100,000 95,000 تومان

هتل سنتی فیروزه یزد

هتل سنتی فیروزه یزد


قیمت از 103,000 تومان

هتل سنتی سرای کهن یزد
33٪
تخفیف

هتل سنتی سرای کهن یزد

یزد ، نزدیک مسجد جامع

قیمت از 185,000 125,000 تومان

هتل سرای سنتی یزد (سرای سنتی نقره)
49٪
تخفیف

هتل سرای سنتی یزد (سرای سنتی نقره)

یزد-خیابان امام

قیمت از 322,000 175,000 تومان

هتل خانه سه نیک یزد
17٪
تخفیف

هتل خانه سه نیک یزد

یزد-خیابان کاشانی

قیمت از 325,000 273,000 تومان

هتل الزهرا یزد
38٪
تخفیف

هتل الزهرا یزد

یزد چهارراه فرهنگیان

قیمت از 207,000 135,000 تومان

هتل سنتی دوستانه یزد

هتل سنتی دوستانه یزد


برای مشاهده قیمت کلیک کنید

اقامتگاه بوم گردی طارونه یزد

اقامتگاه بوم گردی طارونه یزد

یزد چهار راه بعثت – خ سید گلسرخ – ک هفتم – اقامتگاه بوم گردی طارونه

قیمت از 175,000 تومان

اقامتگاه بوم گردی نارنجستان یزد

اقامتگاه بوم گردی نارنجستان یزد

ستان یزد ، شهر یزد ، خیابان امام خمینی/ کوچه شهید صدوقی( جنب بانک سامان) کوچه بو علی سینا

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل مجتمع گردشگری میلاد نور

هتل مجتمع گردشگری میلاد نور

یزد، آزادشهر، میدان ولایت (فلکه سوم)

قیمت از 220,000 تومان

هتل پارسیان صفائیه یزد

یزد ، منطقه صفائیه

قیمت از
249,000 تومان

هتل باغ مشیرالممالک یزد

یزد بلوار مشیر

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل داد یزد

یزد میدان بهشتی

قیمت از
300,000 تومان

هتل جهانگردی یزد

یزد-میدان امام حسین

قیمت از
439,000 تومان

هتل لاله یزد

یزد-بلوار بسیج

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی مهر یزد

یزد-خیابان امام

قیمت از
188,000 تومان

هتل ملک التجار یزد

یزد-خیابان امام

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل باغ مرشد یزد

یزد-میدان مارکار

قیمت از
173,000 تومان

هتل زنبق یزد

یزد بلوار جمهوری

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی ادیب الممالک یزد

یزد-میدان امیرچخماق

قیمت از

180,000 تومان

165,000 تومان

هتل پارسیان آزادی یزد

یزد-بلوار جمهوری

قیمت از

230,000 تومان

175,000 تومان

هتل ارگ جدید یزد

یزد-بلوار اشرف

قیمت از
305,000 تومان

هتل سنتی رز یزد

یزد-میدان شهید بهشتی

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل تهرانی یزد

یزد-میدان ابوالفضل

قیمت از

284,000 تومان

215,000 تومان

هتل کاروانسرای مشیر یزد

یزد-بلوار امامزاده جعفر

قیمت از

264,000 تومان

225,000 تومان

هتل فهادان یزد

یزد-فهادان

قیمت از

289,000 تومان

182,000 تومان

هتل کهن کاشانه یزد

یزد-خیابان امام

قیمت از

185,000 تومان

159,000 تومان

هتل سنتی مظفر یزد

یزد-میدان آزادی

قیمت از

230,000 تومان

160,000 تومان

هتل تاریخی لب خندق یزد

یزد-خیابان قیام

قیمت از

267,000 تومان

170,000 تومان

هتل سنتی رویای قدیم یزد

یزد-خیابان سلمان

قیمت از

230,000 تومان

225,000 تومان

هتل سنتی فاضلی یزد

یزد-خیابان امام خمینی

قیمت از

259,000 تومان

165,000 تومان

هتل سنتی خوان دوحد یزد

یزد-بلوار بسیج

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل اطلس یزد

قیمت از

216,000 تومان

205,000 تومان

هتل سنتی والی یزد

یزد-خیابان امام خمینی

قیمت از

281,000 تومان

219,000 تومان

هتل سنتی کوروش یزد

قیمت از

116,000 تومان

109,000 تومان

هتل سنتی سروش یزد

قیمت از

90,000 تومان

85,000 تومان

اقامتگاه بوم گردی شعر باف یزد

قیمت از
250,000 تومان

هتل جنگل یزد

قیمت از

100,000 تومان

95,000 تومان

هتل سنتی فیروزه یزد

قیمت از
103,000 تومان

هتل سنتی سرای کهن یزد

یزد ، نزدیک مسجد جامع

قیمت از

185,000 تومان

125,000 تومان

هتل سرای سنتی یزد (سرای سنتی نقره)

یزد-خیابان امام

قیمت از

322,000 تومان

175,000 تومان

هتل خانه سه نیک یزد

یزد-خیابان کاشانی

قیمت از

325,000 تومان

273,000 تومان

هتل الزهرا یزد

یزد چهارراه فرهنگیان

قیمت از

207,000 تومان

135,000 تومان

هتل سنتی دوستانه یزد

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

اقامتگاه بوم گردی طارونه یزد

یزد چهار راه بعثت – خ سید گلسرخ – ک هفتم – اقامتگاه بوم گردی طارونه

قیمت از
175,000 تومان

اقامتگاه بوم گردی نارنجستان یزد

ستان یزد ، شهر یزد ، خیابان امام خمینی/ کوچه شهید صدوقی( جنب بانک سامان) کوچه بو علی سینا

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل مجتمع گردشگری میلاد نور

یزد، آزادشهر، میدان ولایت (فلکه سوم)

قیمت از
220,000 تومان
هتل پارسیان صفائیه یزد

هتل پارسیان صفائیه یزد

یزد ، منطقه صفائیه

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته هتل باغ
 • 249,000 تومان
 • 2
 • یک تخته جدید
 • 263,000 تومان
 • 3
 • دو تخته هتل باغ
 • 398,000 تومان
 • 4
 • دو تخته جدید
 • 445,000 تومان
 • 4
 • سه تخته باغ
 • 510,000 تومان
 • 3
 • دو تخته + سرویس اضافه جدید
 • 550,000 تومان
 • 3
 • سوئیت 3 نفره جدید
 • 1,180,000 تومان
 • 1
هتل باغ مشیرالممالک یزد

هتل باغ مشیرالممالک یزد

یزد بلوار مشیر

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل داد یزد

هتل داد یزد

یزد میدان بهشتی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 300,000 تومان
 • 3
 • دو تخته
 • 410,000 تومان
 • 2
 • سه تخته
 • 410,000 تومان
 • 3
 • چهار تخته
 • 410,000 تومان
 • 3
هتل جهانگردی یزد

هتل جهانگردی یزد

یزد-میدان امام حسین

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 439,000 تومان
 • 0
 • سوئیت 3 نفره رویال
 • 839,000 تومان
 • 0
 • سوئیت 4 نفره
 • 869,000 تومان
 • 0
هتل لاله یزد

هتل لاله یزد

یزد-بلوار بسیج

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سنتی مهر یزد

هتل سنتی مهر یزد

یزد-خیابان امام

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 188,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 269,000 تومان
 • 2
 • سه تخته
 • 335,000 تومان
 • 2
 • چهار تخته
 • 527,000 تومان
 • 1
هتل ملک التجار یزد

هتل ملک التجار یزد

یزد-خیابان امام

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل باغ مرشد یزد

هتل باغ مرشد یزد

یزد-میدان مارکار

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 173,000 تومان
 • 2
 • سه تخته
 • 215,000 تومان
 • 2
 • چهار تخته
 • 257,000 تومان
 • 1
 • پنج تخته
 • 290,000 تومان
 • 0
هتل زنبق یزد

هتل زنبق یزد

یزد بلوار جمهوری

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سنتی ادیب الممالک یزد

هتل سنتی ادیب الممالک یزد

12%
تخفیف

یزد-میدان امیرچخماق

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 180,000 165,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 240,000 215,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 300,000 265,000 تومان
 • 0
هتل پارسیان آزادی یزد

هتل پارسیان آزادی یزد

27%
تخفیف

یزد-بلوار جمهوری

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 230,000 175,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 374,000 275,000 تومان
 • 1
 • سه تخته
 • 468,000 360,000 تومان
 • 1
هتل ارگ جدید یزد

هتل ارگ جدید یزد

یزد-بلوار اشرف

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 305,000 تومان
 • 3
 • دو تخته
 • 405,000 تومان
 • 2
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 610,000 تومان
 • 2
هتل سنتی رز یزد

هتل سنتی رز یزد

یزد-میدان شهید بهشتی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل تهرانی یزد

هتل تهرانی یزد

48%
تخفیف

یزد-میدان ابوالفضل

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 284,000 215,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 444,000 235,000 تومان
 • 1
 • سه تخته
 • 552,000 289,000 تومان
 • 1
 • چهار تخته
 • 660,000 345,000 تومان
 • 0
هتل کاروانسرای مشیر یزد

هتل کاروانسرای مشیر یزد

16%
تخفیف

یزد-بلوار امامزاده جعفر

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 264,000 225,000 تومان
 • 1
 • سه تخته
 • 327,000 275,000 تومان
 • 1
هتل فهادان یزد

هتل فهادان یزد

45%
تخفیف

یزد-فهادان

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 289,000 182,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 477,000 290,000 تومان
 • 1
 • سه تخته
 • 599,000 369,000 تومان
 • 1
 • چهار تخته
 • 862,000 529,000 تومان
 • 0
 • دو تخته VIP
 • 1,324,000 739,000 تومان
 • 0
هتل کهن کاشانه یزد

هتل کهن کاشانه یزد

18%
تخفیف

یزد-خیابان امام

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 185,000 159,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 285,000 235,000 تومان
 • 1
 • سه تخته
 • 355,000 295,000 تومان
 • 1
 • چهار تخته
 • 425,000 349,000 تومان
 • 0
هتل سنتی مظفر یزد

هتل سنتی مظفر یزد

33%
تخفیف

یزد-میدان آزادی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 230,000 160,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 376,000 255,000 تومان
 • 1
 • سه تخته
 • 469,000 320,000 تومان
 • 1
 • چهار تخته
 • 562,000 380,000 تومان
 • 0
هتل تاریخی لب خندق یزد

هتل تاریخی لب خندق یزد

42%
تخفیف

یزد-خیابان قیام

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 267,000 170,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 412,000 256,000 تومان
 • 1
 • سه تخته
 • 512,000 317,000 تومان
 • 1
 • چهار تخته
 • 621,000 382,000 تومان
 • 0
 • دو تخته VIP
 • 724,000 420,000 تومان
 • 0
هتل سنتی رویای قدیم یزد

هتل سنتی رویای قدیم یزد

3%
تخفیف

یزد-خیابان سلمان

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 230,000 225,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 357,000 355,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 412,000 409,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 518,000 509,000 تومان
 • 0
هتل سنتی فاضلی یزد

هتل سنتی فاضلی یزد

38%
تخفیف

یزد-خیابان امام خمینی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 259,000 165,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 370,000 235,000 تومان
 • 1
 • سه تخته
 • 476,000 300,000 تومان
 • 1
 • چهار تخته
 • 581,000 365,000 تومان
 • 0
هتل سنتی خوان دوحد یزد

هتل سنتی خوان دوحد یزد

یزد-بلوار بسیج

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل اطلس یزد

هتل اطلس یزد

7%
تخفیف

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 216,000 205,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 276,000 259,000 تومان
 • 0
هتل سنتی والی یزد

هتل سنتی والی یزد

44%
تخفیف

یزد-خیابان امام خمینی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 281,000 219,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 414,000 239,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 497,000 285,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 581,000 329,000 تومان
 • 0
هتل سنتی کوروش یزد

هتل سنتی کوروش یزد

7%
تخفیف

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 116,000 109,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 185,000 175,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 240,000 225,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 290,000 275,000 تومان
 • 0
هتل سنتی سروش یزد

هتل سنتی سروش یزد

16%
تخفیف

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 90,000 85,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 130,000 115,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 160,000 135,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 190,000 165,000 تومان
 • 0
اقامتگاه بوم گردی شعر باف یزد

اقامتگاه بوم گردی شعر باف یزد

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 250,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 410,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 460,000 تومان
 • 0
هتل جنگل یزد

هتل جنگل یزد

18%
تخفیف

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 100,000 95,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 200,000 165,000 تومان
 • 0
هتل سنتی فیروزه یزد

هتل سنتی فیروزه یزد

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 103,000 تومان
 • 2
 • دو تخته
 • 180,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 224,000 تومان
 • 3
 • چهار تخته
 • 265,000 تومان
 • 3
هتل سنتی سرای کهن یزد

هتل سنتی سرای کهن یزد

33%
تخفیف

یزد ، نزدیک مسجد جامع

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 185,000 125,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 285,000 235,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 355,000 325,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 425,000 419,000 تومان
 • 0
هتل سرای سنتی یزد (سرای سنتی نقره)

هتل سرای سنتی یزد (سرای سنتی نقره)

49%
تخفیف

یزد-خیابان امام

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 322,000 175,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 416,000 215,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 486,000 255,000 تومان
 • 0
هتل خانه سه نیک یزد

هتل خانه سه نیک یزد

17%
تخفیف

یزد-خیابان کاشانی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 325,000 273,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 396,000 329,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 468,000 409,000 تومان
 • 0
هتل الزهرا یزد

هتل الزهرا یزد

38%
تخفیف

یزد چهارراه فرهنگیان

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 207,000 135,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 334,000 210,000 تومان
 • 1
 • سه تخته
 • 403,000 255,000 تومان
 • 1
 • چهار تخته
 • 518,000 322,000 تومان
 • 0
هتل سنتی دوستانه یزد

هتل سنتی دوستانه یزد

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
اقامتگاه بوم گردی طارونه یزد

اقامتگاه بوم گردی طارونه یزد

یزد چهار راه بعثت – خ سید گلسرخ – ک هفتم – اقامتگاه بوم گردی طارونه

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 175,000 تومان
 • 1
 • سه تخته
 • 210,000 تومان
 • 1
اقامتگاه بوم گردی نارنجستان یزد

اقامتگاه بوم گردی نارنجستان یزد

ستان یزد ، شهر یزد ، خیابان امام خمینی/ کوچه شهید صدوقی( جنب بانک سامان) کوچه بو علی سینا

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل مجتمع گردشگری میلاد نور

هتل مجتمع گردشگری میلاد نور

یزد، آزادشهر، میدان ولایت (فلکه سوم)

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 220,000 تومان
 • 1
 • سوئیت 2 نفره
 • 250,000 تومان
 • 1
 • سه تخته
 • 280,000 تومان
 • 1
 • چهار تخته
 • 318,000 تومان
 • 1
 • پنج تخته
 • 370,000 تومان
 • 1