مرتب سازی بر اساس:
 • نتایج : 37 هتل
هتل پارسیان صفائیه یزد

هتل پارسیان صفائیه یزد

یزد ، منطقه صفائیه

قیمت از 296,000 تومان

هتل باغ مشیرالممالک یزد

هتل باغ مشیرالممالک یزد

یزد بلوار مشیر

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل داد یزد

هتل داد یزد

یزد میدان بهشتی

قیمت از 315,000 تومان

هتل جهانگردی یزد
14٪
تخفیف

هتل جهانگردی یزد

یزد-میدان امام حسین

قیمت از 433,000 375,000 تومان

هتل لاله یزد

هتل لاله یزد

یزد-بلوار بسیج

قیمت از 200,000 تومان

هتل سنتی مهر یزد

هتل سنتی مهر یزد

یزد-خیابان امام

قیمت از 275,000 تومان

هتل ملک التجار یزد

تخفیف

هتل ملک التجار یزد

یزد-خیابان امام

قیمت از 318,000 310,000 تومان

هتل باغ مرشد یزد

هتل باغ مرشد یزد

یزد-میدان مارکار

قیمت از 210,000 تومان

هتل زنبق یزد

هتل زنبق یزد

یزد بلوار جمهوری

قیمت از 265,000 تومان

هتل سنتی ادیب الممالک یزد
13٪
تخفیف

هتل سنتی ادیب الممالک یزد

یزد-میدان امیرچخماق

قیمت از 250,000 219,000 تومان

هتل پارسیان آزادی یزد
29٪
تخفیف

هتل پارسیان آزادی یزد

یزد-بلوار جمهوری

قیمت از 230,000 169,000 تومان

هتل ارگ جدید یزد

هتل ارگ جدید یزد

یزد-بلوار اشرف

قیمت از 320,000 تومان

هتل سنتی رز یزد

هتل سنتی رز یزد

یزد-میدان شهید بهشتی

قیمت از 250,000 تومان

هتل تهرانی یزد
34٪
تخفیف

هتل تهرانی یزد

یزد-میدان ابوالفضل

قیمت از 284,000 269,000 تومان

هتل کاروانسرای مشیر یزد

تخفیف

هتل کاروانسرای مشیر یزد

یزد-بلوار امامزاده جعفر

قیمت از 264,000 تومان

هتل فهادان یزد

تخفیف

هتل فهادان یزد

یزد-فهادان

قیمت از 289,000 279,000 تومان

هتل کهن کاشانه یزد
12٪
تخفیف

هتل کهن کاشانه یزد

یزد-خیابان امام

قیمت از 185,000 169,000 تومان

هتل سنتی مظفر یزد
28٪
تخفیف

هتل سنتی مظفر یزد

یزد-میدان آزادی

قیمت از 230,000 169,000 تومان

هتل تاریخی لب خندق یزد

تخفیف

هتل تاریخی لب خندق یزد

یزد-خیابان قیام

قیمت از 267,000 249,000 تومان

هتل سنتی رویای قدیم یزد

هتل سنتی رویای قدیم یزد

یزد-خیابان سلمان

قیمت از 235,000 تومان

هتل سنتی فاضلی یزد
18٪
تخفیف

هتل سنتی فاضلی یزد

یزد-خیابان امام خمینی

قیمت از 259,000 تومان

هتل سنتی خوان دوحد یزد

هتل سنتی خوان دوحد یزد

یزد-بلوار بسیج

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل اطلس یزد

تخفیف

هتل اطلس یزد


قیمت از 216,000 205,000 تومان

هتل سنتی والی یزد

هتل سنتی والی یزد

یزد-خیابان امام خمینی

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی کوروش یزد

تخفیف

هتل سنتی کوروش یزد


قیمت از 116,000 109,000 تومان

هتل سنتی سروش یزد
12٪
تخفیف

هتل سنتی سروش یزد


قیمت از 90,000 80,000 تومان

اقامتگاه بوم گردی شعر باف یزد

اقامتگاه بوم گردی شعر باف یزد


قیمت از 235,000 تومان

هتل جنگل یزد
18٪
تخفیف

هتل جنگل یزد


قیمت از 100,000 95,000 تومان

هتل سنتی فیروزه یزد
13٪
تخفیف

هتل سنتی فیروزه یزد


قیمت از 228,000 205,000 تومان

هتل سنتی سرای کهن یزد
33٪
تخفیف

هتل سنتی سرای کهن یزد

یزد ، نزدیک مسجد جامع

قیمت از 185,000 125,000 تومان

هتل سرای سنتی یزد (سرای سنتی نقره)

هتل سرای سنتی یزد (سرای سنتی نقره)

یزد-خیابان امام

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل خانه سه نیک یزد

تخفیف

هتل خانه سه نیک یزد

یزد-خیابان کاشانی

قیمت از 325,000 305,000 تومان

هتل الزهرا یزد
11٪
تخفیف

هتل الزهرا یزد

یزد چهارراه فرهنگیان

قیمت از 207,000 195,000 تومان

هتل سنتی دوستانه یزد

تخفیف

هتل سنتی دوستانه یزد


قیمت از 160,000 155,000 تومان

اقامتگاه بوم گردی طارونه یزد

اقامتگاه بوم گردی طارونه یزد

یزد چهار راه بعثت – خ سید گلسرخ – ک هفتم – اقامتگاه بوم گردی طارونه

قیمت از 175,000 تومان

اقامتگاه بوم گردی نارنجستان یزد

اقامتگاه بوم گردی نارنجستان یزد

ستان یزد ، شهر یزد ، خیابان امام خمینی/ کوچه شهید صدوقی( جنب بانک سامان) کوچه بو علی سینا

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل مجتمع گردشگری میلاد نور

هتل مجتمع گردشگری میلاد نور

یزد، آزادشهر، میدان ولایت (فلکه سوم)

قیمت از 220,000 تومان

هتل پارسیان صفائیه یزد

یزد ، منطقه صفائیه

قیمت از
296,000 تومان

هتل باغ مشیرالممالک یزد

یزد بلوار مشیر

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل داد یزد

یزد میدان بهشتی

قیمت از
315,000 تومان

هتل جهانگردی یزد

یزد-میدان امام حسین

قیمت از

433,000 تومان

375,000 تومان

هتل لاله یزد

یزد-بلوار بسیج

قیمت از
200,000 تومان

هتل سنتی مهر یزد

یزد-خیابان امام

قیمت از
275,000 تومان

هتل ملک التجار یزد

یزد-خیابان امام

قیمت از

318,000 تومان

310,000 تومان

هتل باغ مرشد یزد

یزد-میدان مارکار

قیمت از
210,000 تومان

هتل زنبق یزد

یزد بلوار جمهوری

قیمت از
265,000 تومان

هتل سنتی ادیب الممالک یزد

یزد-میدان امیرچخماق

قیمت از

250,000 تومان

219,000 تومان

هتل پارسیان آزادی یزد

یزد-بلوار جمهوری

قیمت از

230,000 تومان

169,000 تومان

هتل ارگ جدید یزد

یزد-بلوار اشرف

قیمت از
320,000 تومان

هتل سنتی رز یزد

یزد-میدان شهید بهشتی

قیمت از
250,000 تومان

هتل تهرانی یزد

یزد-میدان ابوالفضل

قیمت از

284,000 تومان

269,000 تومان

هتل کاروانسرای مشیر یزد

یزد-بلوار امامزاده جعفر

قیمت از
264,000 تومان

هتل فهادان یزد

یزد-فهادان

قیمت از

289,000 تومان

279,000 تومان

هتل کهن کاشانه یزد

یزد-خیابان امام

قیمت از

185,000 تومان

169,000 تومان

هتل سنتی مظفر یزد

یزد-میدان آزادی

قیمت از

230,000 تومان

169,000 تومان

هتل تاریخی لب خندق یزد

یزد-خیابان قیام

قیمت از

267,000 تومان

249,000 تومان

هتل سنتی رویای قدیم یزد

یزد-خیابان سلمان

قیمت از
235,000 تومان

هتل سنتی فاضلی یزد

یزد-خیابان امام خمینی

قیمت از
259,000 تومان

هتل سنتی خوان دوحد یزد

یزد-بلوار بسیج

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل اطلس یزد

قیمت از

216,000 تومان

205,000 تومان

هتل سنتی والی یزد

یزد-خیابان امام خمینی

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی کوروش یزد

قیمت از

116,000 تومان

109,000 تومان

هتل سنتی سروش یزد

قیمت از

90,000 تومان

80,000 تومان

اقامتگاه بوم گردی شعر باف یزد

قیمت از
235,000 تومان

هتل جنگل یزد

قیمت از

100,000 تومان

95,000 تومان

هتل سنتی فیروزه یزد

قیمت از

228,000 تومان

205,000 تومان

هتل سنتی سرای کهن یزد

یزد ، نزدیک مسجد جامع

قیمت از

185,000 تومان

125,000 تومان

هتل سرای سنتی یزد (سرای سنتی نقره)

یزد-خیابان امام

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل خانه سه نیک یزد

یزد-خیابان کاشانی

قیمت از

325,000 تومان

305,000 تومان

هتل الزهرا یزد

یزد چهارراه فرهنگیان

قیمت از

207,000 تومان

195,000 تومان

هتل سنتی دوستانه یزد

قیمت از

160,000 تومان

155,000 تومان

اقامتگاه بوم گردی طارونه یزد

یزد چهار راه بعثت – خ سید گلسرخ – ک هفتم – اقامتگاه بوم گردی طارونه

قیمت از
175,000 تومان

اقامتگاه بوم گردی نارنجستان یزد

ستان یزد ، شهر یزد ، خیابان امام خمینی/ کوچه شهید صدوقی( جنب بانک سامان) کوچه بو علی سینا

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل مجتمع گردشگری میلاد نور

یزد، آزادشهر، میدان ولایت (فلکه سوم)

قیمت از
220,000 تومان
هتل پارسیان صفائیه یزد

هتل پارسیان صفائیه یزد

یزد ، منطقه صفائیه

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته هتل باغ
 • 296,000 تومان
 • 1
 • یک تخته جدید
 • 355,000 تومان
 • 1
 • دو تخته هتل باغ
 • 470,000 تومان
 • 1
 • دو تخته جدید
 • 558,000 تومان
 • 1
 • سه تخته باغ
 • 675,000 تومان
 • 1
 • دو تخته + سرویس اضافه جدید
 • 745,000 تومان
 • 0
 • سوئیت 3 نفره جدید
 • 1,150,000 تومان
 • 1
هتل باغ مشیرالممالک یزد

هتل باغ مشیرالممالک یزد

یزد بلوار مشیر

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل داد یزد

هتل داد یزد

یزد میدان بهشتی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 315,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 499,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 920,000 تومان
 • 0
 • سوئیت 2 نفره رویال
 • 1,135,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 1,135,000 تومان
 • 0
هتل جهانگردی یزد

هتل جهانگردی یزد

14%
تخفیف

یزد-میدان امام حسین

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 433,000 375,000 تومان
 • 0
 • سوئیت 3 نفره رویال
 • 837,000 725,000 تومان
 • 0
 • سوئیت 4 نفره
 • 865,000 745,000 تومان
 • 0
هتل لاله یزد

هتل لاله یزد

یزد-بلوار بسیج

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 200,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 360,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 460,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 540,000 تومان
 • 0
 • سوئیت 5 نفره
 • 780,000 تومان
 • 0
هتل سنتی مهر یزد

هتل سنتی مهر یزد

یزد-خیابان امام

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 275,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 400,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 500,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 790,000 تومان
 • 0
هتل ملک التجار یزد

هتل ملک التجار یزد

9%
تخفیف

یزد-خیابان امام

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 318,000 310,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 542,000 510,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 692,000 645,000 تومان
 • 0
 • دو تخته VIP
 • 1,364,000 1,249,000 تومان
 • 0
 • سه تخته VIP
 • 1,364,000 1,249,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 1,550,000 1,435,000 تومان
 • 0
هتل باغ مرشد یزد

هتل باغ مرشد یزد

یزد-میدان مارکار

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 210,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 260,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 315,000 تومان
 • 0
 • پنج تخته
 • 360,000 تومان
 • 0
هتل زنبق یزد

هتل زنبق یزد

یزد بلوار جمهوری

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 265,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 385,000 تومان
 • 1
 • سه تخته
 • 475,000 تومان
 • 1
 • سوئیت 4 نفره
 • 775,000 تومان
 • 0
هتل سنتی ادیب الممالک یزد

هتل سنتی ادیب الممالک یزد

13%
تخفیف

یزد-میدان امیرچخماق

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 250,000 219,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 370,000 325,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 460,000 405,000 تومان
 • 0
هتل پارسیان آزادی یزد

هتل پارسیان آزادی یزد

29%
تخفیف

یزد-بلوار جمهوری

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 230,000 169,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 374,000 275,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 468,000 335,000 تومان
 • 0
هتل ارگ جدید یزد

هتل ارگ جدید یزد

یزد-بلوار اشرف

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 320,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 440,000 تومان
 • 1
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 639,000 تومان
 • 0
هتل سنتی رز یزد

هتل سنتی رز یزد

یزد-میدان شهید بهشتی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 250,000 تومان
 • 3
هتل تهرانی یزد

هتل تهرانی یزد

34%
تخفیف

یزد-میدان ابوالفضل

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 284,000 269,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 444,000 295,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 552,000 369,000 تومان
 • 1
 • چهار تخته
 • 660,000 439,000 تومان
 • 1
هتل کاروانسرای مشیر یزد

هتل کاروانسرای مشیر یزد

6%
تخفیف

یزد-بلوار امامزاده جعفر

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 264,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 327,000 310,000 تومان
 • 0
هتل فهادان یزد

هتل فهادان یزد

9%
تخفیف

یزد-فهادان

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 289,000 279,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 477,000 439,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 599,000 549,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 862,000 785,000 تومان
 • 0
 • دو تخته VIP
 • 1,324,000 1,219,000 تومان
 • 0
هتل کهن کاشانه یزد

هتل کهن کاشانه یزد

12%
تخفیف

یزد-خیابان امام

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 185,000 169,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 285,000 259,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 355,000 315,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 425,000 375,000 تومان
 • 0
هتل سنتی مظفر یزد

هتل سنتی مظفر یزد

28%
تخفیف

یزد-میدان آزادی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 230,000 169,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 376,000 275,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 469,000 339,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 562,000 405,000 تومان
 • 0
هتل تاریخی لب خندق یزد

هتل تاریخی لب خندق یزد

9%
تخفیف

یزد-خیابان قیام

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 267,000 249,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 412,000 385,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 512,000 475,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 621,000 569,000 تومان
 • 0
 • دو تخته VIP
 • 724,000 665,000 تومان
 • 0
هتل سنتی رویای قدیم یزد

هتل سنتی رویای قدیم یزد

یزد-خیابان سلمان

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 235,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 362,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 417,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 523,000 تومان
 • 0
هتل سنتی فاضلی یزد

هتل سنتی فاضلی یزد

18%
تخفیف

یزد-خیابان امام خمینی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 259,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 370,000 309,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 476,000 395,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 581,000 479,000 تومان
 • 0
هتل سنتی خوان دوحد یزد

هتل سنتی خوان دوحد یزد

یزد-بلوار بسیج

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل اطلس یزد

هتل اطلس یزد

7%
تخفیف

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 216,000 205,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 276,000 259,000 تومان
 • 0
هتل سنتی والی یزد

هتل سنتی والی یزد

یزد-خیابان امام خمینی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سنتی کوروش یزد

هتل سنتی کوروش یزد

7%
تخفیف

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 116,000 109,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 185,000 175,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 240,000 225,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 290,000 275,000 تومان
 • 0
هتل سنتی سروش یزد

هتل سنتی سروش یزد

12%
تخفیف

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 90,000 80,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 130,000 120,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 160,000 145,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 200,000 185,000 تومان
 • 0
اقامتگاه بوم گردی شعر باف یزد

اقامتگاه بوم گردی شعر باف یزد

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 235,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 370,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 420,000 تومان
 • 0
هتل جنگل یزد

هتل جنگل یزد

18%
تخفیف

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 100,000 95,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 200,000 165,000 تومان
 • 0
هتل سنتی فیروزه یزد

هتل سنتی فیروزه یزد

13%
تخفیف

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 228,000 205,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 372,000 325,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 463,000 405,000 تومان
 • 0
هتل سنتی سرای کهن یزد

هتل سنتی سرای کهن یزد

33%
تخفیف

یزد ، نزدیک مسجد جامع

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 185,000 125,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 285,000 235,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 355,000 325,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 425,000 419,000 تومان
 • 0
هتل سرای سنتی یزد (سرای سنتی نقره)

هتل سرای سنتی یزد (سرای سنتی نقره)

یزد-خیابان امام

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل خانه سه نیک یزد

هتل خانه سه نیک یزد

8%
تخفیف

یزد-خیابان کاشانی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 325,000 305,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 396,000 365,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 468,000 435,000 تومان
 • 0
هتل الزهرا یزد

هتل الزهرا یزد

11%
تخفیف

یزد چهارراه فرهنگیان

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 207,000 195,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 334,000 309,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 403,000 359,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 518,000 469,000 تومان
 • 0
هتل سنتی دوستانه یزد

هتل سنتی دوستانه یزد

6%
تخفیف

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 160,000 155,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 200,000 189,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 230,000 219,000 تومان
 • 0
اقامتگاه بوم گردی طارونه یزد

اقامتگاه بوم گردی طارونه یزد

یزد چهار راه بعثت – خ سید گلسرخ – ک هفتم – اقامتگاه بوم گردی طارونه

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 175,000 تومان
 • 1
 • سه تخته
 • 210,000 تومان
 • 1
اقامتگاه بوم گردی نارنجستان یزد

اقامتگاه بوم گردی نارنجستان یزد

ستان یزد ، شهر یزد ، خیابان امام خمینی/ کوچه شهید صدوقی( جنب بانک سامان) کوچه بو علی سینا

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل مجتمع گردشگری میلاد نور

هتل مجتمع گردشگری میلاد نور

یزد، آزادشهر، میدان ولایت (فلکه سوم)

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 220,000 تومان
 • 1
 • سوئیت 2 نفره
 • 250,000 تومان
 • 1
 • سه تخته
 • 280,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 320,000 تومان
 • 0
 • پنج تخته
 • 370,000 تومان
 • 0