مرتب سازی بر اساس:
 • نتایج : 41 هتل
هتل داد یزد
51٪
تخفیف

هتل داد یزد

یزد میدان بهشتی

قیمت از 333,000 300,000 تومان

هتل سنتی خوان دوحد یزد
45٪
تخفیف

هتل سنتی خوان دوحد یزد

یزد-بلوار بسیج

قیمت از 254,000 150,000 تومان

هتل پارسیان صفائیه یزد

هتل پارسیان صفائیه یزد

یزد ، منطقه صفائیه

قیمت از 225,000 تومان

هتل باغ مشیرالممالک یزد
53٪
تخفیف

هتل باغ مشیرالممالک یزد

یزد بلوار مشیر

قیمت از 245,000 تومان

هتل جهانگردی یزد

هتل جهانگردی یزد

یزد-میدان امام حسین

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل لاله یزد
24٪
تخفیف

هتل لاله یزد

یزد-بلوار بسیج

قیمت از 265,000 210,000 تومان

هتل سنتی مهر یزد

هتل سنتی مهر یزد

یزد-خیابان امام

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل ملک التجار یزد
37٪
تخفیف

هتل ملک التجار یزد

یزد-خیابان امام

قیمت از 541,600 400,000 تومان

هتل باغ مرشد یزد

هتل باغ مرشد یزد

یزد-میدان مارکار

قیمت از 180,000 تومان

هتل زنبق یزد

هتل زنبق یزد

یزد بلوار جمهوری

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی ادیب الممالک یزد

هتل سنتی ادیب الممالک یزد

یزد-میدان امیرچخماق

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل پارسیان آزادی یزد

هتل پارسیان آزادی یزد

یزد-بلوار جمهوری

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل ارگ جدید یزد

هتل ارگ جدید یزد

یزد-بلوار اشرف

قیمت از 309,000 تومان

هتل سنتی رز یزد

هتل سنتی رز یزد

یزد-میدان شهید بهشتی

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل ارگ سریزد یزد

هتل ارگ سریزد یزد

یزد-25کیلومتری یزد

قیمت از 200,000 تومان

هتل نیکان بافق

هتل نیکان بافق

یزد-بافق

قیمت از 325,000 تومان

هتل تهرانی یزد

هتل تهرانی یزد

یزد-میدان ابوالفضل

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل کاروانسرای مشیر یزد
57٪
تخفیف

هتل کاروانسرای مشیر یزد

یزد-بلوار امامزاده جعفر

قیمت از 500,000 260,000 تومان

هتل فهادان یزد

هتل فهادان یزد

یزد-فهادان

قیمت از 257,000 تومان

هتل کهن کاشانه یزد

هتل کهن کاشانه یزد

یزد-خیابان امام

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی مظفر یزد

هتل سنتی مظفر یزد

یزد-میدان آزادی

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل تاریخی لب خندق یزد

هتل تاریخی لب خندق یزد

یزد-خیابان قیام

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی رویای قدیم یزد

هتل سنتی رویای قدیم یزد

یزد-خیابان سلمان

قیمت از 269,000 تومان

هتل سنتی فاضلی یزد

هتل سنتی فاضلی یزد

یزد-خیابان امام خمینی

قیمت از 145,000 تومان

هتل اطلس یزد

هتل اطلس یزد


برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی والی یزد

هتل سنتی والی یزد

یزد-خیابان امام خمینی

قیمت از 162,000 تومان

هتل سنتی کوروش یزد

هتل سنتی کوروش یزد


برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی سروش یزد

هتل سنتی سروش یزد


برای مشاهده قیمت کلیک کنید

اقامتگاه بوم گردی شعر باف یزد

اقامتگاه بوم گردی شعر باف یزد


برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل جنگل یزد

هتل جنگل یزد


برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی فیروزه یزد
54٪
تخفیف

هتل سنتی فیروزه یزد

یزد

قیمت از 125,000 تومان

هتل سنتی سرای کهن یزد

هتل سنتی سرای کهن یزد

یزد ، نزدیک مسجد جامع

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سرای سنتی یزد (سرای سنتی نقره)

هتل سرای سنتی یزد (سرای سنتی نقره)

یزد-خیابان امام

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل خانه سه نیک یزد

هتل خانه سه نیک یزد

یزد-خیابان کاشانی

قیمت از 260,000 تومان

هتل الزهرا یزد

هتل الزهرا یزد

یزد چهارراه فرهنگیان

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی دوستانه یزد

هتل سنتی دوستانه یزد


برای مشاهده قیمت کلیک کنید

اقامتگاه بوم گردی طارونه یزد

اقامتگاه بوم گردی طارونه یزد

یزد چهار راه بعثت – خ سید گلسرخ – ک هفتم – اقامتگاه بوم گردی طارونه

قیمت از 120,000 تومان

اقامتگاه بوم گردی نارنجستان یزد

اقامتگاه بوم گردی نارنجستان یزد

ستان یزد ، شهر یزد ، خیابان امام خمینی/ کوچه شهید صدوقی( جنب بانک سامان) کوچه بو علی سینا

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل مجتمع گردشگری میلاد نور

هتل مجتمع گردشگری میلاد نور

یزد، آزادشهر، میدان ولایت (فلکه سوم)

قیمت از 230,000 تومان

هتل آرامش یزد

هتل آرامش یزد

یزد، دروازه قرآن، ابتدای بلوار جمهوری، کوچه قندهاری

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی هومان یزد

هتل سنتی هومان یزد

یزد ؛خیابان قیام

قیمت از 190,000 تومان

هتل داد یزد

یزد میدان بهشتی

قیمت از

333,000 تومان

300,000 تومان

هتل سنتی خوان دوحد یزد

یزد-بلوار بسیج

قیمت از

254,000 تومان

150,000 تومان

هتل پارسیان صفائیه یزد

یزد ، منطقه صفائیه

قیمت از
225,000 تومان

هتل باغ مشیرالممالک یزد

یزد بلوار مشیر

قیمت از
245,000 تومان

هتل جهانگردی یزد

یزد-میدان امام حسین

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل لاله یزد

یزد-بلوار بسیج

قیمت از

265,000 تومان

210,000 تومان

هتل سنتی مهر یزد

یزد-خیابان امام

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل ملک التجار یزد

یزد-خیابان امام

قیمت از

541,600 تومان

400,000 تومان

هتل باغ مرشد یزد

یزد-میدان مارکار

قیمت از
180,000 تومان

هتل زنبق یزد

یزد بلوار جمهوری

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی ادیب الممالک یزد

یزد-میدان امیرچخماق

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل پارسیان آزادی یزد

یزد-بلوار جمهوری

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل ارگ جدید یزد

یزد-بلوار اشرف

قیمت از
309,000 تومان

هتل سنتی رز یزد

یزد-میدان شهید بهشتی

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل ارگ سریزد یزد

یزد-25کیلومتری یزد

قیمت از
200,000 تومان

هتل نیکان بافق

یزد-بافق

قیمت از
325,000 تومان

هتل تهرانی یزد

یزد-میدان ابوالفضل

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل کاروانسرای مشیر یزد

یزد-بلوار امامزاده جعفر

قیمت از

500,000 تومان

260,000 تومان

هتل فهادان یزد

یزد-فهادان

قیمت از
257,000 تومان

هتل کهن کاشانه یزد

یزد-خیابان امام

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی مظفر یزد

یزد-میدان آزادی

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل تاریخی لب خندق یزد

یزد-خیابان قیام

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی رویای قدیم یزد

یزد-خیابان سلمان

قیمت از
269,000 تومان

هتل سنتی فاضلی یزد

یزد-خیابان امام خمینی

قیمت از
145,000 تومان

هتل اطلس یزد

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی والی یزد

یزد-خیابان امام خمینی

قیمت از
162,000 تومان

هتل سنتی کوروش یزد

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی سروش یزد

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

اقامتگاه بوم گردی شعر باف یزد

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل جنگل یزد

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی فیروزه یزد

یزد

قیمت از
125,000 تومان

هتل سنتی سرای کهن یزد

یزد ، نزدیک مسجد جامع

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سرای سنتی یزد (سرای سنتی نقره)

یزد-خیابان امام

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل خانه سه نیک یزد

یزد-خیابان کاشانی

قیمت از
260,000 تومان

هتل الزهرا یزد

یزد چهارراه فرهنگیان

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی دوستانه یزد

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

اقامتگاه بوم گردی طارونه یزد

یزد چهار راه بعثت – خ سید گلسرخ – ک هفتم – اقامتگاه بوم گردی طارونه

قیمت از
120,000 تومان

اقامتگاه بوم گردی نارنجستان یزد

ستان یزد ، شهر یزد ، خیابان امام خمینی/ کوچه شهید صدوقی( جنب بانک سامان) کوچه بو علی سینا

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل مجتمع گردشگری میلاد نور

یزد، آزادشهر، میدان ولایت (فلکه سوم)

قیمت از
230,000 تومان

هتل آرامش یزد

یزد، دروازه قرآن، ابتدای بلوار جمهوری، کوچه قندهاری

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سنتی هومان یزد

یزد ؛خیابان قیام

قیمت از
190,000 تومان
هتل داد یزد

هتل داد یزد

51%
تخفیف

یزد میدان بهشتی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 333,000 300,000 تومان
 • 3
 • دو تخته
 • 519,000 400,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 977,000 550,000 تومان
 • 3
 • چهار تخته
 • 1,203,000 600,000 تومان
 • 3
هتل سنتی خوان دوحد یزد

هتل سنتی خوان دوحد یزد

45%
تخفیف

یزد-بلوار بسیج

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 254,000 150,000 تومان
 • 4
 • دو تخته
 • 384,000 245,000 تومان
 • 4
 • سه تخته
 • 502,000 280,000 تومان
 • 4
 • چهار تخته
 • 602,000 340,000 تومان
 • 4
 • پنج تخته
 • 761,000 440,000 تومان
 • 2
هتل پارسیان صفائیه یزد

هتل پارسیان صفائیه یزد

یزد ، منطقه صفائیه

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته جدید
 • 239,000 تومان
 • 4
 • یک تخته هتل باغ
 • 225,000 تومان
 • 4
 • سه تخته باغ
 • 549,000 تومان
 • 3
 • سوئیت سه نفره جدید
 • 1,100,000 تومان
 • 0
هتل باغ مشیرالممالک یزد

هتل باغ مشیرالممالک یزد

53%
تخفیف

یزد بلوار مشیر

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 515,000 245,000 تومان
 • 4
 • دو تخته
 • 642,000 350,000 تومان
 • 4
 • سه تخته
 • 405,000 تومان
 • 4
 • چهار تخته
 • 505,000 تومان
 • 4
هتل جهانگردی یزد

هتل جهانگردی یزد

یزد-میدان امام حسین

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل لاله یزد

هتل لاله یزد

24%
تخفیف

یزد-بلوار بسیج

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 265,000 210,000 تومان
 • 3
 • دو تخته
 • 399,000 310,000 تومان
 • 4
 • سه تخته
 • 499,000 380,000 تومان
 • 4
 • چهار تخته
 • 599,000 480,000 تومان
 • 4
هتل سنتی مهر یزد

هتل سنتی مهر یزد

یزد-خیابان امام

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل ملک التجار یزد

هتل ملک التجار یزد

37%
تخفیف

یزد-خیابان امام

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 541,600 400,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 692,000 450,000 تومان
 • 3
 • چهار تخته
 • 1,546,500 980,000 تومان
 • 3
هتل باغ مرشد یزد

هتل باغ مرشد یزد

یزد-میدان مارکار

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 180,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 225,000 تومان
 • 3
 • چهار تخته
 • 270,000 تومان
 • 3
 • پنج تخته
 • 305,000 تومان
 • 3
هتل زنبق یزد

هتل زنبق یزد

یزد بلوار جمهوری

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سنتی ادیب الممالک یزد

هتل سنتی ادیب الممالک یزد

یزد-میدان امیرچخماق

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل پارسیان آزادی یزد

هتل پارسیان آزادی یزد

یزد-بلوار جمهوری

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل ارگ جدید یزد

هتل ارگ جدید یزد

یزد-بلوار اشرف

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 309,000 تومان
 • 4
 • دو تخته
 • 425,000 تومان
 • 4
 • سه تخته رویال
 • 599,000 تومان
 • 1
هتل سنتی رز یزد

هتل سنتی رز یزد

یزد-میدان شهید بهشتی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل ارگ سریزد یزد

هتل ارگ سریزد یزد

یزد-25کیلومتری یزد

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 200,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 300,000 تومان
 • 0
هتل نیکان بافق

هتل نیکان بافق

یزد-بافق

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 325,000 تومان
 • 2
 • دو تخته
 • 475,000 تومان
 • 2
 • سه تخته
 • 625,000 تومان
 • 2
هتل تهرانی یزد

هتل تهرانی یزد

یزد-میدان ابوالفضل

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل کاروانسرای مشیر یزد

هتل کاروانسرای مشیر یزد

57%
تخفیف

یزد-بلوار امامزاده جعفر

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 500,000 260,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 600,000 315,000 تومان
 • 3
 • چهار تخته
 • 950,000 410,000 تومان
 • 3
 • پنج تخته
 • 1,050,000 470,000 تومان
 • 3
هتل فهادان یزد

هتل فهادان یزد

یزد-فهادان

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 257,000 تومان
 • 3
 • دو تخته
 • 390,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 425,000 تومان
 • 3
 • چهار تخته
 • 520,000 تومان
 • 3
 • پنج تخته
 • 670,000 تومان
 • 3
هتل کهن کاشانه یزد

هتل کهن کاشانه یزد

یزد-خیابان امام

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سنتی مظفر یزد

هتل سنتی مظفر یزد

یزد-میدان آزادی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل تاریخی لب خندق یزد

هتل تاریخی لب خندق یزد

یزد-خیابان قیام

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سنتی رویای قدیم یزد

هتل سنتی رویای قدیم یزد

یزد-خیابان سلمان

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 269,000 تومان
 • 2
 • سه تخته
 • 319,000 تومان
 • 2
 • چهار تخته
 • 399,000 تومان
 • 2
هتل سنتی فاضلی یزد

هتل سنتی فاضلی یزد

یزد-خیابان امام خمینی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 145,000 تومان
 • 1
 • دو تخته
 • 213,000 تومان
 • 2
 • سه تخته
 • 271,000 تومان
 • 2
 • چهار تخته
 • 329,000 تومان
 • 2
هتل اطلس یزد

هتل اطلس یزد

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سنتی والی یزد

هتل سنتی والی یزد

یزد-خیابان امام خمینی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 162,000 تومان
 • 1
 • دو تخته
 • 249,000 تومان
 • 1
 • سه تخته
 • 310,000 تومان
 • 1
 • چهار تخته
 • 420,000 تومان
 • 1
 • پنج تخته
 • 435,000 تومان
 • 1
هتل سنتی کوروش یزد

هتل سنتی کوروش یزد

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سنتی سروش یزد

هتل سنتی سروش یزد

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
اقامتگاه بوم گردی شعر باف یزد

اقامتگاه بوم گردی شعر باف یزد

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل جنگل یزد

هتل جنگل یزد

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سنتی فیروزه یزد

هتل سنتی فیروزه یزد

54%
تخفیف

یزد

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 125,000 تومان
 • 2
 • دو تخته
 • 372,000 178,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 463,000 215,000 تومان
 • 3
 • چهار تخته
 • 555,000 270,000 تومان
 • 3
هتل سنتی سرای کهن یزد

هتل سنتی سرای کهن یزد

یزد ، نزدیک مسجد جامع

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سرای سنتی یزد (سرای سنتی نقره)

هتل سرای سنتی یزد (سرای سنتی نقره)

یزد-خیابان امام

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل خانه سه نیک یزد

هتل خانه سه نیک یزد

یزد-خیابان کاشانی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 260,000 تومان
 • 4
 • سه تخته
 • 310,000 تومان
 • 2
 • چهار تخته
 • 365,000 تومان
 • 1
 • پنج تخته
 • 445,000 تومان
 • 1
هتل الزهرا یزد

هتل الزهرا یزد

یزد چهارراه فرهنگیان

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سنتی دوستانه یزد

هتل سنتی دوستانه یزد

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
اقامتگاه بوم گردی طارونه یزد

اقامتگاه بوم گردی طارونه یزد

یزد چهار راه بعثت – خ سید گلسرخ – ک هفتم – اقامتگاه بوم گردی طارونه

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 120,000 تومان
 • 1
 • دو تخته
 • 180,000 تومان
 • 1
 • سه تخته
 • 255,000 تومان
 • 1
 • چهار تخته
 • 275,000 تومان
 • 0
اقامتگاه بوم گردی نارنجستان یزد

اقامتگاه بوم گردی نارنجستان یزد

ستان یزد ، شهر یزد ، خیابان امام خمینی/ کوچه شهید صدوقی( جنب بانک سامان) کوچه بو علی سینا

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل مجتمع گردشگری میلاد نور

هتل مجتمع گردشگری میلاد نور

یزد، آزادشهر، میدان ولایت (فلکه سوم)

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 230,000 تومان
 • 1
 • سه تخته
 • 290,000 تومان
 • 1
 • چهار تخته
 • 340,000 تومان
 • 1
 • پنج تخته
 • 395,000 تومان
 • 0
 • سوئیت دو نفره
 • 269,000 تومان
 • 0
 • سوئیت سه نفره رویال
 • 285,000 تومان
 • 0
هتل آرامش یزد

هتل آرامش یزد

یزد، دروازه قرآن، ابتدای بلوار جمهوری، کوچه قندهاری

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سنتی هومان یزد

هتل سنتی هومان یزد

یزد ؛خیابان قیام

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 190,000 تومان
 • 3
 • دو تخته
 • 290,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 360,000 تومان
 • 3
 • چهار تخته
 • 430,000 تومان
 • 3
 • سوئیت چهار نفره
 • 610,000 تومان
 • 2