مرتب سازی بر اساس:
 • نتایج : 38 هتل
هتل کریم خان شیراز
59٪
تخفیف

هتل کریم خان شیراز

شیراز ، خیابان رودکی

قیمت از 432,000 180,000 تومان

هتل بزرگ شیراز
35٪
تخفیف

هتل بزرگ شیراز

شیراز، دروازه قرآن

قیمت از 463,795 355,000 تومان

هتل بین الحرمین شیراز
65٪
تخفیف

هتل بین الحرمین شیراز

شیراز، خیابان بین الحرمین، پشت حرم شاه چراغ

قیمت از 130,000 تومان

هتل آریوبرزن شیراز
56٪
تخفیف

هتل آریوبرزن شیراز

شیراز- خیابان رودکی

قیمت از 294,000 130,000 تومان

هتل پرسپولیس شیراز

هتل پرسپولیس شیراز

شیراز، چهارراه حافظیه

قیمت از 220,000 تومان

هتل چمران شیراز
40٪
تخفیف

هتل چمران شیراز

شیراز-بلوار چمران

قیمت از 417,000 285,000 تومان

هتل ارگ شیراز

هتل ارگ شیراز

شیراز، خیابان تختی.

قیمت از 156,000 تومان

هتل زندیه شیراز
28٪
تخفیف

هتل زندیه شیراز

فارس، شیراز ، خیابان هجرت

قیمت از 401,120 355,000 تومان

هتل ارم شیراز

هتل ارم شیراز

شیراز ، بلوار زند ، روبروی انوری

قیمت از 135,000 تومان

هتل لطفعلی خان شیراز

هتل لطفعلی خان شیراز

شیراز، روبه روی نارنجستان قوام.

قیمت از 110,000 تومان

هتل پارس شیراز

هتل پارس شیراز

شیراز، خیابان زند

قیمت از 203,000 تومان

هتل اطلس شیراز
26٪
تخفیف

هتل اطلس شیراز

شیراز، میدان اطلسی

قیمت از 241,000 220,000 تومان

هتل وکیل شیراز

هتل وکیل شیراز

شیراز ، سه راه نمازی ، نزدیک به شاه چراغ

قیمت از 243,000 تومان

هتل تالار شیراز
51٪
تخفیف

هتل تالار شیراز

شیراز، خیابان فردوسی

قیمت از 155,000 تومان

هتل سنتی نیایش شیراز

هتل سنتی نیایش شیراز

شیراز، سه راه نمازی.

قیمت از 115,000 تومان

هتل رودکی شیراز

هتل رودکی شیراز

شیراز، خیابان رودکی.

قیمت از 140,000 تومان

هتل ساسان شیراز

هتل ساسان شیراز

شیراز، خیابان انوری.

قیمت از 103,000 تومان

هتل حافظ شیراز

هتل حافظ شیراز

شیراز- بلوار هجرت

قیمت از 116,000 تومان

هتل امیرکبیر شیراز

هتل امیرکبیر شیراز

شیراز، جنب باغ جنت، بلوار فراشبندی

قیمت از 214,000 تومان

هتل آپادانا تخت جمشید شیراز

هتل آپادانا تخت جمشید شیراز

مرودشت ، 100 متر قبل از تخت جمشید

قیمت از 259,000 تومان

هتل رویال شیراز

هتل رویال شیراز

شیراز، میدان ابوالکلام.

قیمت از 365,000 تومان

هتل پارسه شیراز

هتل پارسه شیراز

شیراز، خیابان 22 بهمن

قیمت از 190,000 تومان

هتل جهانگردی شیراز

هتل جهانگردی شیراز

شیراز، کلبه، ابتدای بلوار نصر

قیمت از 180,000 تومان

هتل الیزه شیراز

هتل الیزه شیراز

شیراز، معالی آباد

قیمت از 221,819 تومان

هتل پارسیان شیراز

هتل پارسیان شیراز

شیراز، خیابان رودکی

قیمت از 185,000 تومان

هتل هما شیراز

هتل هما شیراز

شیراز، جنب پارک آزادی

قیمت از 273,000 تومان

هتل پارک سعدی شیراز

هتل پارک سعدی شیراز

شیراز، روبه روی باغ جهان نما

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

پارک هتل شیراز

پارک هتل شیراز

شیراز، خیابان سعدی

قیمت از 175,000 تومان

هتل ستارگان شیراز

هتل ستارگان شیراز

شیراز، تقاطع بلوار آزادی و خیابان ارم.

قیمت از 230,000 تومان

هتل جام جم شیراز

هتل جام جم شیراز


قیمت از 260,000 تومان

هتل آپارتمان کاخ شیراز

هتل آپارتمان کاخ شیراز

بلوار زند ، پشت هتل ارم شیراز

قیمت از 280,000 تومان

هتل آپارتمان قوام

هتل آپارتمان قوام

شیراز,ساحلی شرقی بین پل هجرت و علی بن الحمزه,کوچه افراسیابی

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سورنا شیراز

هتل سورنا شیراز

شیراز ، خیابان فردوسی ، جنب هتل تالار

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل آریانا شیراز

هتل آریانا شیراز

شیراز، خیابان انوری.

قیمت از 140,000 تومان

هتل آپارتمان شمس شیراز

هتل آپارتمان شمس شیراز

شیراز، خیابان حافظ.

قیمت از 210,000 تومان

هتل کیوان شیراز

هتل کیوان شیراز

شیراز، پشت ارگ کریم خان

قیمت از 120,000 تومان

خانه سنتی پنج دری شیراز

خانه سنتی پنج دری شیراز

شیراز-خیابان 9 دی

قیمت از 209,000 تومان

اقامتگاه سنتی سرای همایونی شیراز

اقامتگاه سنتی سرای همایونی شیراز

شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، کوچه 12، فرعی 12/2، بن بست اول سمت راست.

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل کریم خان شیراز

شیراز ، خیابان رودکی

قیمت از

432,000 تومان

180,000 تومان

هتل بزرگ شیراز

شیراز، دروازه قرآن

قیمت از

463,795 تومان

355,000 تومان

هتل بین الحرمین شیراز

شیراز، خیابان بین الحرمین، پشت حرم شاه چراغ

قیمت از
130,000 تومان

هتل آریوبرزن شیراز

شیراز- خیابان رودکی

قیمت از

294,000 تومان

130,000 تومان

هتل پرسپولیس شیراز

شیراز، چهارراه حافظیه

قیمت از
220,000 تومان

هتل چمران شیراز

شیراز-بلوار چمران

قیمت از

417,000 تومان

285,000 تومان

هتل ارگ شیراز

شیراز، خیابان تختی.

قیمت از
156,000 تومان

هتل زندیه شیراز

فارس، شیراز ، خیابان هجرت

قیمت از

401,120 تومان

355,000 تومان

هتل ارم شیراز

شیراز ، بلوار زند ، روبروی انوری

قیمت از
135,000 تومان

هتل لطفعلی خان شیراز

شیراز، روبه روی نارنجستان قوام.

قیمت از
110,000 تومان

هتل پارس شیراز

شیراز، خیابان زند

قیمت از
203,000 تومان

هتل اطلس شیراز

شیراز، میدان اطلسی

قیمت از

241,000 تومان

220,000 تومان

هتل وکیل شیراز

شیراز ، سه راه نمازی ، نزدیک به شاه چراغ

قیمت از
243,000 تومان

هتل تالار شیراز

شیراز، خیابان فردوسی

قیمت از
155,000 تومان

هتل سنتی نیایش شیراز

شیراز، سه راه نمازی.

قیمت از
115,000 تومان

هتل رودکی شیراز

شیراز، خیابان رودکی.

قیمت از
140,000 تومان

هتل ساسان شیراز

شیراز، خیابان انوری.

قیمت از
103,000 تومان

هتل حافظ شیراز

شیراز- بلوار هجرت

قیمت از
116,000 تومان

هتل امیرکبیر شیراز

شیراز، جنب باغ جنت، بلوار فراشبندی

قیمت از
214,000 تومان

هتل آپادانا تخت جمشید شیراز

مرودشت ، 100 متر قبل از تخت جمشید

قیمت از
259,000 تومان

هتل رویال شیراز

شیراز، میدان ابوالکلام.

قیمت از
365,000 تومان

هتل پارسه شیراز

شیراز، خیابان 22 بهمن

قیمت از
190,000 تومان

هتل جهانگردی شیراز

شیراز، کلبه، ابتدای بلوار نصر

قیمت از
180,000 تومان

هتل الیزه شیراز

شیراز، معالی آباد

قیمت از
221,819 تومان

هتل پارسیان شیراز

شیراز، خیابان رودکی

قیمت از
185,000 تومان

هتل هما شیراز

شیراز، جنب پارک آزادی

قیمت از
273,000 تومان

هتل پارک سعدی شیراز

شیراز، روبه روی باغ جهان نما

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

پارک هتل شیراز

شیراز، خیابان سعدی

قیمت از
175,000 تومان

هتل ستارگان شیراز

شیراز، تقاطع بلوار آزادی و خیابان ارم.

قیمت از
230,000 تومان

هتل جام جم شیراز

قیمت از
260,000 تومان

هتل آپارتمان کاخ شیراز

بلوار زند ، پشت هتل ارم شیراز

قیمت از
280,000 تومان

هتل آپارتمان قوام

شیراز,ساحلی شرقی بین پل هجرت و علی بن الحمزه,کوچه افراسیابی

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سورنا شیراز

شیراز ، خیابان فردوسی ، جنب هتل تالار

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل آریانا شیراز

شیراز، خیابان انوری.

قیمت از
140,000 تومان

هتل آپارتمان شمس شیراز

شیراز، خیابان حافظ.

قیمت از
210,000 تومان

هتل کیوان شیراز

شیراز، پشت ارگ کریم خان

قیمت از
120,000 تومان

خانه سنتی پنج دری شیراز

شیراز-خیابان 9 دی

قیمت از
209,000 تومان

اقامتگاه سنتی سرای همایونی شیراز

شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، کوچه 12، فرعی 12/2، بن بست اول سمت راست.

برای مشاهده قیمت کلیک کنید
هتل کریم خان شیراز

هتل کریم خان شیراز

59%
تخفیف

شیراز ، خیابان رودکی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 432,000 180,000 تومان
 • 0
 • یک تخته فولبرد
 • 432,000 290,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 432,000 275,000 تومان
 • 0
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 552,000 350,000 تومان
 • 0
 • دو تخته فولبرد
 • 450,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 552,000 350,000 تومان
 • 0
 • سه تخته فولبرد
 • 580,000 تومان
 • 0
 • سوئیت دو نفره
 • 720,000 420,000 تومان
 • 3
هتل بزرگ شیراز

هتل بزرگ شیراز

35%
تخفیف

شیراز، دروازه قرآن

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 463,795 355,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 758,367 510,000 تومان
 • 0
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 968,365 655,000 تومان
 • 0
 • سوئیت چهار نفره کانکت
 • 1,089,291 717,000 تومان
 • 0
 • سوئیت چهار نفره + سرویس اضافه کانکت + سرویس اضافه
 • 1,299,289 865,000 تومان
 • 0
هتل بین الحرمین شیراز

هتل بین الحرمین شیراز

65%
تخفیف

شیراز، خیابان بین الحرمین، پشت حرم شاه چراغ

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 364,950 130,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 364,950 205,000 تومان
 • 1
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 260,000 تومان
 • 1
 • چهار تخته کانکت
 • 557,000 390,000 تومان
 • 0
 • سوئیت دو نفره
 • 280,000 تومان
 • 0
هتل آریوبرزن شیراز

هتل آریوبرزن شیراز

56%
تخفیف

شیراز- خیابان رودکی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 294,000 130,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 475,000 220,000 تومان
 • 4
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 585,000 270,000 تومان
 • 4
 • سوئیت چهار نفره
 • 698,000 400,000 تومان
 • 0
هتل پرسپولیس شیراز

هتل پرسپولیس شیراز

شیراز، چهارراه حافظیه

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 220,000 تومان
 • 4
 • دو تخته
 • 370,000 تومان
 • 4
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 470,000 تومان
 • 4
 • سه تخته
 • 470,000 تومان
 • 4
 • سه تخته + سرویس اضافه
 • 570,000 تومان
 • 4
 • چهار تخته کانکت
 • 720,000 تومان
 • 4
 • سوئیت چهار نفره + سرویس اضافه کانکت + سرویس اضافه
 • 820,000 تومان
 • 4
هتل چمران شیراز

هتل چمران شیراز

40%
تخفیف

شیراز-بلوار چمران

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 417,000 285,000 تومان
 • 4
 • دو تخته
 • 677,000 409,000 تومان
 • 4
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 857,000 575,000 تومان
 • 4
 • سوئیت دو نفره
 • 992,000 710,000 تومان
 • 0
 • سوئیت دو نفره + سرویس اضافه
 • 1,172,000 870,000 تومان
 • 0
هتل ارگ شیراز

هتل ارگ شیراز

شیراز، خیابان تختی.

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 156,000 تومان
 • 4
 • دو تخته
 • 227,000 تومان
 • 4
 • سه تخته
 • 277,000 تومان
 • 4
 • چهار تخته
 • 325,000 تومان
 • 3
هتل زندیه شیراز

هتل زندیه شیراز

28%
تخفیف

فارس، شیراز ، خیابان هجرت

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 401,120 355,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 739,565 535,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 689,425 535,000 تومان
 • 0
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 872,327 705,000 تومان
 • 0
هتل ارم شیراز

هتل ارم شیراز

شیراز ، بلوار زند ، روبروی انوری

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 135,000 تومان
 • 4
 • دو تخته
 • 210,000 تومان
 • 4
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 250,000 تومان
 • 4
 • سه تخته
 • 250,000 تومان
 • 4
هتل لطفعلی خان شیراز

هتل لطفعلی خان شیراز

شیراز، روبه روی نارنجستان قوام.

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 110,000 تومان
 • 4
 • دو تخته
 • 139,000 تومان
 • 4
 • سه تخته
 • 178,000 تومان
 • 4
 • سوئیت چهار نفره
 • 320,000 تومان
 • 2
هتل پارس شیراز

هتل پارس شیراز

شیراز، خیابان زند

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 203,000 تومان
 • 3
 • دو تخته
 • 325,000 تومان
 • 4
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 420,000 تومان
 • 4
 • سوئیت دو نفره
 • 486,000 تومان
 • 2
هتل اطلس شیراز

هتل اطلس شیراز

26%
تخفیف

شیراز، میدان اطلسی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 241,000 220,000 تومان
 • 4
 • سه تخته
 • 311,000 275,000 تومان
 • 4
 • چهار تخته
 • 760,000 565,000 تومان
 • 2
هتل وکیل شیراز

هتل وکیل شیراز

شیراز ، سه راه نمازی ، نزدیک به شاه چراغ

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 243,000 تومان
 • 4
 • دو تخته
 • 243,000 تومان
 • 4
 • سه تخته
 • 309,000 تومان
 • 4
هتل تالار شیراز

هتل تالار شیراز

51%
تخفیف

شیراز، خیابان فردوسی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 316,000 155,000 تومان
 • 3
 • دو تخته
 • 316,000 216,000 تومان
 • 4
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 401,000 272,000 تومان
 • 4
 • سه تخته
 • 403,000 272,000 تومان
 • 3
 • سوئیت چهار نفره
 • 400,000 تومان
 • 2
هتل سنتی نیایش شیراز

هتل سنتی نیایش شیراز

شیراز، سه راه نمازی.

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 115,000 تومان
 • 0
 • یک تخته مهمان خارجی
 • 212,000 تومان
 • 1
 • دو تخته
 • 170,000 تومان
 • 2
 • دو تخته مهمان خارجی
 • 320,000 تومان
 • 2
 • سه تخته
 • 220,000 تومان
 • 2
 • سه تخته مهمان خارجی
 • 420,000 تومان
 • 1
 • چهار تخته
 • 275,000 تومان
 • 1
 • چهار تخته مهمان خارجی
 • 525,000 تومان
 • 1
 • پنج تخته
 • 329,000 تومان
 • 2
هتل رودکی شیراز

هتل رودکی شیراز

شیراز، خیابان رودکی.

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 140,000 تومان
 • 4
 • دو تخته
 • 216,000 تومان
 • 4
 • سوئیت دو نفره
 • 325,000 تومان
 • 2
هتل ساسان شیراز

هتل ساسان شیراز

شیراز، خیابان انوری.

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 103,000 تومان
 • 4
 • دو تخته
 • 143,000 تومان
 • 4
 • سه تخته
 • 181,000 تومان
 • 4
هتل حافظ شیراز

هتل حافظ شیراز

شیراز- بلوار هجرت

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 116,000 تومان
 • 1
 • دو تخته
 • 176,000 تومان
 • 4
 • سه تخته
 • 228,000 تومان
 • 1
 • چهار تخته
 • 420,000 تومان
 • 3
هتل امیرکبیر شیراز

هتل امیرکبیر شیراز

شیراز، جنب باغ جنت، بلوار فراشبندی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 214,000 تومان
 • 4
 • سه تخته
 • 270,000 تومان
 • 4
 • چهار تخته
 • 320,000 تومان
 • 4
 • پنج تخته
 • 375,000 تومان
 • 1
هتل آپادانا تخت جمشید شیراز

هتل آپادانا تخت جمشید شیراز

مرودشت ، 100 متر قبل از تخت جمشید

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 259,000 تومان
 • 1
 • دو تخته رو به تخت جمشید
 • 345,000 تومان
 • 1
هتل رویال شیراز

هتل رویال شیراز

شیراز، میدان ابوالکلام.

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 365,000 تومان
 • 2
 • دو تخته
 • 365,000 تومان
 • 2
 • سوئیت چهار نفره
 • 824,000 تومان
 • 2
هتل پارسه شیراز

هتل پارسه شیراز

شیراز، خیابان 22 بهمن

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 190,000 تومان
 • 4
 • دو تخته
 • 290,000 تومان
 • 4
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 350,000 تومان
 • 4
 • چهار تخته
 • 420,000 تومان
 • 3
هتل جهانگردی شیراز

هتل جهانگردی شیراز

شیراز، کلبه، ابتدای بلوار نصر

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 180,000 تومان
 • 3
 • دو تخته
 • 257,000 تومان
 • 4
 • سوئیت دو نفره
 • 303,000 تومان
 • 2
هتل الیزه شیراز

هتل الیزه شیراز

شیراز، معالی آباد

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 221,819 تومان
 • 4
 • دو تخته
 • 313,099 تومان
 • 4
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 445,000 تومان
 • 4
هتل پارسیان شیراز

هتل پارسیان شیراز

شیراز، خیابان رودکی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 185,000 تومان
 • 2
 • دو تخته
 • 245,000 تومان
 • 4
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 350,000 تومان
 • 4
 • سوئیت چهار نفره
 • 737,000 تومان
 • 2
هتل هما شیراز

هتل هما شیراز

شیراز، جنب پارک آزادی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 273,000 تومان
 • 4
 • دو تخته
 • 445,000 تومان
 • 4
 • دو تخته + سرویس اضافه
 • 620,000 تومان
 • 4
 • سوئیت دو نفره
 • 641,000 تومان
 • 2
هتل پارک سعدی شیراز

هتل پارک سعدی شیراز

شیراز، روبه روی باغ جهان نما

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
پارک هتل شیراز

پارک هتل شیراز

شیراز، خیابان سعدی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 175,000 تومان
 • 4
 • سه تخته
 • 220,000 تومان
 • 4
 • چهار تخته
 • 270,000 تومان
 • 4
هتل ستارگان شیراز

هتل ستارگان شیراز

شیراز، تقاطع بلوار آزادی و خیابان ارم.

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 230,000 تومان
 • 4
 • سوئیت دو نفره
 • 290,000 تومان
 • 3
هتل جام جم شیراز

هتل جام جم شیراز

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 260,000 تومان
 • 4
 • دو تخته
 • 260,000 تومان
 • 4
 • دو تخته + سرویس اضافه نفر سوم کاناپه
 • 340,000 تومان
 • 4
هتل آپارتمان کاخ شیراز

هتل آپارتمان کاخ شیراز

بلوار زند ، پشت هتل ارم شیراز

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • آپارتمان یک خوابه
 • 280,000 تومان
 • 3
 • آپارتمان یک خوابه + سرویس اضافه
 • 340,000 تومان
 • 3
 • آپارتمان دو خوابه
 • 420,000 تومان
 • 2
 • آپارتمان دو خوابه + سرویس اضافه
 • 480,000 تومان
 • 3
هتل آپارتمان قوام

هتل آپارتمان قوام

شیراز,ساحلی شرقی بین پل هجرت و علی بن الحمزه,کوچه افراسیابی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سورنا شیراز

هتل سورنا شیراز

شیراز ، خیابان فردوسی ، جنب هتل تالار

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل آریانا شیراز

هتل آریانا شیراز

شیراز، خیابان انوری.

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 140,000 تومان
 • 4
 • سه تخته
 • 190,000 تومان
 • 4
 • پنج تخته
 • 362,000 تومان
 • 2
هتل آپارتمان شمس شیراز

هتل آپارتمان شمس شیراز

شیراز، خیابان حافظ.

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • آپارتمان یک خوابه
 • 285,000 تومان
 • 4
 • آپارتمان یک خوابه + سرویس اضافه
 • 336,000 تومان
 • 4
 • آپارتمان دو خوابه
 • 445,000 تومان
 • 4
 • آپارتمان یک خوابه یک نفره
 • 210,000 تومان
 • 1
هتل کیوان شیراز

هتل کیوان شیراز

شیراز، پشت ارگ کریم خان

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 120,000 تومان
 • 2
 • سه تخته
 • 159,000 تومان
 • 3
 • چهار تخته
 • 229,000 تومان
 • 3
 • پنج تخته
 • 220,000 تومان
 • 2
خانه سنتی پنج دری شیراز

خانه سنتی پنج دری شیراز

شیراز-خیابان 9 دی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 209,000 تومان
 • 1
 • دو تخته مهمان خارجی
 • 310,000 تومان
 • 2
 • سه تخته
 • 267,000 تومان
 • 1
 • سه تخته مهمان خارجی
 • 430,000 تومان
 • 2
 • چهار تخته
 • 325,000 تومان
 • 1
 • چهار تخته مهمان خارجی
 • 490,000 تومان
 • 2
 • پنج تخته
 • 369,000 تومان
 • 1
اقامتگاه سنتی سرای همایونی شیراز

اقامتگاه سنتی سرای همایونی شیراز

شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، کوچه 12، فرعی 12/2، بن بست اول سمت راست.

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق