مرتب سازی بر اساس:
 • نتایج : 41 هتل
هتل پانوراما کیش

هتل پانوراما کیش

کیش

قیمت از 430,000 تومان

هتل مارینا پارک کیش

هتل مارینا پارک کیش

هرمزگان- جزیره کیش

قیمت از 925,000 تومان

هتل داریوش کیش

هتل داریوش کیش


قیمت از 970,000 تومان

هتل پارمیس کیش

هتل پارمیس کیش


قیمت از 494,000 تومان

هتل پارس شایان کیش

هتل پارس شایان کیش


قیمت از 430,000 تومان

هتل شایگان کیش

هتل شایگان کیش

جزیره کیش- بلوار رودکی

قیمت از 310,000 تومان

هتل سورینت مریم کیش

هتل سورینت مریم کیش


قیمت از 360,000 تومان

هتل آرامش کیش

هتل آرامش کیش

کیش- میدان ساحل- جنب بازار زیتون

قیمت از 125,000 تومان

هتل آرامیس کیش
49٪
تخفیف

هتل آرامیس کیش

جزیره کیش- خیابان رودکی

قیمت از 310,000 163,000 تومان

هتل ترنج کیش
13٪
تخفیف

هتل ترنج کیش

هرمزگان- جزیره کیش

قیمت از 1,580,000 تومان

هتل فلامینگو کیش

هتل فلامینگو کیش

جزیره کیش- میدان امیرکبیر

قیمت از 247,000 تومان

هتل ارم بزرگ کیش
56٪
تخفیف

هتل ارم بزرگ کیش

کیش- خیابان خیام

قیمت از 380,000 170,000 تومان

هتل گاردنیا کیش
61٪
تخفیف

هتل گاردنیا کیش

کیش- بلوار هرمز

قیمت از 230,000 90,000 تومان

هتل پارسیان کیش
54٪
تخفیف

هتل پارسیان کیش

کیش- میدان ساحل

قیمت از 300,000 139,000 تومان

هتل پارس نیک کیش
50٪
تخفیف

هتل پارس نیک کیش

جزیره کیش- میدان امیرکبیر-

قیمت از 420,000 215,000 تومان

هتل جام جم کیش

هتل جام جم کیش

کیش- میدان امیرکبیر

قیمت از 133,000 تومان

هتل شایلی کیش
17٪
تخفیف

هتل شایلی کیش

کیش- خیابان سنایی

قیمت از 343,000 تومان

هتل اسپادانا کیش

هتل اسپادانا کیش

کیش- بلوار ایران

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل شباویز کیش

هتل شباویز کیش

کیش- ابتدای جاده جهان

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سیمرغ کیش
64٪
تخفیف

هتل سیمرغ کیش

کیش- جاده جهان

قیمت از 300,000 110,000 تومان

هتل ستاره طلایی کیش

هتل ستاره طلایی کیش

جزیره کیش- میدان قشم

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سان رایز کیش
69٪
تخفیف

هتل سان رایز کیش

جزیره کیش- رو به روی بازار پردیس

قیمت از 350,000 110,000 تومان

هتل گلدیس کیش
93٪
تخفیف

هتل گلدیس کیش

جزیره کیش- بلوار ایران

قیمت از 120,000 100,000 تومان

هتل گراند کیش

هتل گراند کیش

جزیره کیش- بلوار موج دریا

قیمت از 133,000 تومان

هتل آفتاب شرق کیش
49٪
تخفیف

هتل آفتاب شرق کیش

جزیره کیش- میدان سعدی

قیمت از 150,000 89,000 تومان

هتل فانوس کیش

تخفیف

هتل فانوس کیش

جزیره کیش- خیابان میرمهنا

قیمت از 80,000 78,000 تومان

هتل هلیا کیش

هتل هلیا کیش

جزیره کیش- بلوار ساحل

قیمت از 195,000 تومان

هتل سارا کیش

هتل سارا کیش

جزیره کیش- بلوار رودکی

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل آریان کیش

هتل آریان کیش

جزیره کیش- میدان امیرکبیر

قیمت از 195,000 تومان

هتل تماشا کیش

هتل تماشا کیش

هرمزگان- کیش

قیمت از 103,000 تومان

هتل لوتوس کیش (لاله)

هتل لوتوس کیش (لاله)

جزیره کیش- میدان امیر کبیر

قیمت از 113,000 تومان

هتل ویدا کیش

هتل ویدا کیش

کیش- بلوارسنایی

قیمت از 560,000 تومان

هتل گامبرون کیش
52٪
تخفیف

هتل گامبرون کیش

زیره کیش-میدان ساحل

قیمت از 350,000 170,000 تومان

هتل میراژ کیش

هتل میراژ کیش

جزیره کیش - بلوار دریا

قیمت از 325,000 تومان

هتل ایران کیش

هتل ایران کیش

جزیره کیش- میدان امیرکبیر

قیمت از 404,000 تومان

هتل بین المللی کیش

هتل بین المللی کیش

جزیره کیش – تقاطع بلوار سنایی و بلوار دریا – هتل بین المللی کیش

قیمت از 493,000 تومان

هتل پانیذ کیش

هتل پانیذ کیش

کیش، خیابان رودکی جنب رویامال

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سورینت صدف کیش

هتل سورینت صدف کیش

کیش، میدان امیرکبیر، رو به روی دانشگاه شریف."

قیمت از 179,000 تومان

هتل بزرگ کوروش کیش

هتل بزرگ کوروش کیش

کیش، میدان پردیس

قیمت از 355,000 تومان

هتل آنا کیش

هتل آنا کیش

کیش، میدان امیرکبیر، جنب پاساژ پارس نیک

قیمت از 198,000 تومان

هتل پارمیدا کیش

هتل پارمیدا کیش

کیش ، خیابان رودکی

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل پانوراما کیش

کیش

قیمت از
430,000 تومان

هتل مارینا پارک کیش

هرمزگان- جزیره کیش

قیمت از
925,000 تومان

هتل داریوش کیش

قیمت از
970,000 تومان

هتل پارمیس کیش

قیمت از
494,000 تومان

هتل پارس شایان کیش

قیمت از
430,000 تومان

هتل شایگان کیش

جزیره کیش- بلوار رودکی

قیمت از
310,000 تومان

هتل سورینت مریم کیش

قیمت از
360,000 تومان

هتل آرامش کیش

کیش- میدان ساحل- جنب بازار زیتون

قیمت از
125,000 تومان

هتل آرامیس کیش

جزیره کیش- خیابان رودکی

قیمت از

310,000 تومان

163,000 تومان

هتل ترنج کیش

هرمزگان- جزیره کیش

قیمت از
1,580,000 تومان

هتل فلامینگو کیش

جزیره کیش- میدان امیرکبیر

قیمت از
247,000 تومان

هتل ارم بزرگ کیش

کیش- خیابان خیام

قیمت از

380,000 تومان

170,000 تومان

هتل گاردنیا کیش

کیش- بلوار هرمز

قیمت از

230,000 تومان

90,000 تومان

هتل پارسیان کیش

کیش- میدان ساحل

قیمت از

300,000 تومان

139,000 تومان

هتل پارس نیک کیش

جزیره کیش- میدان امیرکبیر-

قیمت از

420,000 تومان

215,000 تومان

هتل جام جم کیش

کیش- میدان امیرکبیر

قیمت از
133,000 تومان

هتل شایلی کیش

کیش- خیابان سنایی

قیمت از
343,000 تومان

هتل اسپادانا کیش

کیش- بلوار ایران

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل شباویز کیش

کیش- ابتدای جاده جهان

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سیمرغ کیش

کیش- جاده جهان

قیمت از

300,000 تومان

110,000 تومان

هتل ستاره طلایی کیش

جزیره کیش- میدان قشم

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سان رایز کیش

جزیره کیش- رو به روی بازار پردیس

قیمت از

350,000 تومان

110,000 تومان

هتل گلدیس کیش

جزیره کیش- بلوار ایران

قیمت از

120,000 تومان

100,000 تومان

هتل گراند کیش

جزیره کیش- بلوار موج دریا

قیمت از
133,000 تومان

هتل آفتاب شرق کیش

جزیره کیش- میدان سعدی

قیمت از

150,000 تومان

89,000 تومان

هتل فانوس کیش

جزیره کیش- خیابان میرمهنا

قیمت از

80,000 تومان

78,000 تومان

هتل هلیا کیش

جزیره کیش- بلوار ساحل

قیمت از
195,000 تومان

هتل سارا کیش

جزیره کیش- بلوار رودکی

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل آریان کیش

جزیره کیش- میدان امیرکبیر

قیمت از
195,000 تومان

هتل تماشا کیش

هرمزگان- کیش

قیمت از
103,000 تومان

هتل لوتوس کیش (لاله)

جزیره کیش- میدان امیر کبیر

قیمت از
113,000 تومان

هتل ویدا کیش

کیش- بلوارسنایی

قیمت از
560,000 تومان

هتل گامبرون کیش

زیره کیش-میدان ساحل

قیمت از

350,000 تومان

170,000 تومان

هتل میراژ کیش

جزیره کیش - بلوار دریا

قیمت از
325,000 تومان

هتل ایران کیش

جزیره کیش- میدان امیرکبیر

قیمت از
404,000 تومان

هتل بین المللی کیش

جزیره کیش – تقاطع بلوار سنایی و بلوار دریا – هتل بین المللی کیش

قیمت از
493,000 تومان

هتل پانیذ کیش

کیش، خیابان رودکی جنب رویامال

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سورینت صدف کیش

کیش، میدان امیرکبیر، رو به روی دانشگاه شریف."

قیمت از
179,000 تومان

هتل بزرگ کوروش کیش

کیش، میدان پردیس

قیمت از
355,000 تومان

هتل آنا کیش

کیش، میدان امیرکبیر، جنب پاساژ پارس نیک

قیمت از
198,000 تومان

هتل پارمیدا کیش

کیش ، خیابان رودکی

برای مشاهده قیمت کلیک کنید
هتل پانوراما کیش

هتل پانوراما کیش

کیش

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 430,000 تومان
 • 4
 • سه تخته
 • 591,000 تومان
 • 4
 • چهار تخته
 • 825,000 تومان
 • 4
 • سوئیت دو نفره پانوراما
 • 740,000 تومان
 • 4
 • سوئیت چهار نفره پانوراما
 • 900,000 تومان
 • 0
هتل مارینا پارک کیش

هتل مارینا پارک کیش

هرمزگان- جزیره کیش

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته استاندارد
 • 925,000 تومان
 • 0
 • دو تخته پارک
 • 1,028,000 تومان
 • 4
 • دو تخته + سرویس اضافه پارک
 • 1,512,000 تومان
 • 4
 • دو تخته جونیور یک خوابه
 • 1,388,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته جونیور دو خوابه
 • 1,902,000 تومان
 • 0
هتل داریوش کیش

هتل داریوش کیش

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته باغ
 • 970,000 تومان
 • 3
 • دو تخته + سرویس اضافه باغ
 • 1,350,000 تومان
 • 3
 • دو تخته لوکس رو به باغ
 • 1,150,000 تومان
 • 3
 • دو تخته رو به دریا
 • 1,150,000 تومان
 • 3
 • دو تخته + سرویس اضافه رو به دریا
 • 1,550,000 تومان
 • 3
 • دو تخته لوکس رو به دریا
 • 1,350,000 تومان
 • 3
 • دو تخته + سرویس اضافه رو به دریا
 • 1,670,000 تومان
 • 3
 • سوئیت دو نفره آتوسا
 • 1,550,000 تومان
 • 3
هتل پارمیس کیش

هتل پارمیس کیش

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته رو به جزیره
 • 494,000 تومان
 • 3
 • سه تخته رو به جزیره
 • 667,000 تومان
 • 3
هتل پارس شایان کیش

هتل پارس شایان کیش

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته رو به دریا
 • 540,000 تومان
 • 1
 • دو تخته باغ
 • 430,000 تومان
 • 2
 • سه تخته رو به دریا
 • 670,000 تومان
 • 3
 • سه تخته رو به باغ
 • 575,000 تومان
 • 3
 • چهار تخته دوبلکس رو به باغ
 • 850,000 تومان
 • 1
 • چهار تخته دوبلکس رو به دریا
 • 970,000 تومان
 • 1
 • سوئیت چهار نفره
 • 1,063,000 تومان
 • 0
 • سوئیت یک نفره رویال
 • 1,167,000 تومان
 • 0
هتل شایگان کیش

هتل شایگان کیش

جزیره کیش- بلوار رودکی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 310,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 360,000 تومان
 • 2
هتل سورینت مریم کیش

هتل سورینت مریم کیش

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 360,000 تومان
 • 4
هتل آرامش کیش

هتل آرامش کیش

کیش- میدان ساحل- جنب بازار زیتون

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 125,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 155,000 تومان
 • 3
 • چهار تخته
 • 205,000 تومان
 • 3
هتل آرامیس کیش

هتل آرامیس کیش

49%
تخفیف

جزیره کیش- خیابان رودکی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 310,000 163,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 370,000 190,000 تومان
 • 0
هتل ترنج کیش

هتل ترنج کیش

13%
تخفیف

هرمزگان- جزیره کیش

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته رو به ترنج صبحانه و نهار بوفه (دید دریاچه)
 • 1,800,000 1,580,000 تومان
 • 3
 • دو تخته + سرویس اضافه رو به ترنج صبحانه و نهار بوفه (دید دریاچه)
 • 2,080,000 تومان
 • 3
 • دو تخته رو به دریا صبحانه و نهار بوفه (دید دریا)
 • 1,995,000 تومان
 • 3
 • دو تخته + سرویس اضافه رو به دریا صبحانه و نهار بوفه (دید دریا)
 • 2,495,000 تومان
 • 3
 • دو تخته رو به غروب صبحانه و نهار بوفه (دید غروب)
 • 2,160,000 تومان
 • 3
 • دو تخته + سرویس اضافه رو به غروب صبحانه و نهار بوفه (دید غروب)
 • 2,660,000 تومان
 • 3
 • سوئیت دو نفره رو به ترنج صبحانه و نهار بوفه (دید دریاچه)
 • 2,000,000 تومان
 • 3
 • سوئیت دو نفره رو به دریا صبحانه و نهار بوفه (دید دریا)
 • 2,320,000 تومان
 • 3
 • سوئیت دو نفره رو به غروب صبحانه و نهار بوفه (دید غروب)
 • 2,495,000 تومان
 • 3
 • سوئیت چهار نفره امپریال صبحانه و نهار بوفه
 • 4,650,000 تومان
 • 2
هتل فلامینگو کیش

هتل فلامینگو کیش

جزیره کیش- میدان امیرکبیر

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 297,000 تومان
 • 0
 • دو تخته ویلایی
 • 247,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 397,000 تومان
 • 0
 • سه تخته ویلایی
 • 347,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 497,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته ویلایی
 • 447,000 تومان
 • 0
هتل ارم بزرگ کیش

هتل ارم بزرگ کیش

56%
تخفیف

کیش- خیابان خیام

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته رو به دریا
 • 400,000 189,000 تومان
 • 0
 • دو تخته رو به جزیره
 • 380,000 170,000 تومان
 • 0
هتل گاردنیا کیش

هتل گاردنیا کیش

61%
تخفیف

کیش- بلوار هرمز

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 250,000 100,000 تومان
 • 0
 • دو تخته ویلایی
 • 230,000 90,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 300,000 120,000 تومان
 • 0
 • سه تخته ویلایی
 • 250,000 110,000 تومان
 • 0
هتل پارسیان کیش

هتل پارسیان کیش

54%
تخفیف

کیش- میدان ساحل

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 300,000 139,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 320,000 159,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 380,000 209,000 تومان
 • 0
هتل پارس نیک کیش

هتل پارس نیک کیش

50%
تخفیف

جزیره کیش- میدان امیرکبیر-

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 420,000 215,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 520,000 260,000 تومان
 • 0
هتل جام جم کیش

هتل جام جم کیش

کیش- میدان امیرکبیر

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 133,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 173,000 تومان
 • 3
 • چهار تخته
 • 213,000 تومان
 • 3
هتل شایلی کیش

هتل شایلی کیش

17%
تخفیف

کیش- خیابان سنایی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته لوکس
 • 343,000 تومان
 • 0
 • سوئیت چهار نفره
 • 515,000 430,000 تومان
 • 0
هتل اسپادانا کیش

هتل اسپادانا کیش

کیش- بلوار ایران

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل شباویز کیش

هتل شباویز کیش

کیش- ابتدای جاده جهان

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سیمرغ کیش

هتل سیمرغ کیش

64%
تخفیف

کیش- جاده جهان

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 300,000 110,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 310,000 130,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 350,000 150,000 تومان
 • 0
هتل ستاره طلایی کیش

هتل ستاره طلایی کیش

جزیره کیش- میدان قشم

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سان رایز کیش

هتل سان رایز کیش

69%
تخفیف

جزیره کیش- رو به روی بازار پردیس

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 350,000 110,000 تومان
 • 0
هتل گلدیس کیش

هتل گلدیس کیش

93%
تخفیف

جزیره کیش- بلوار ایران

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 120,000 100,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 150,000 110,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 1,700,000 130,000 تومان
 • 0
هتل گراند کیش

هتل گراند کیش

جزیره کیش- بلوار موج دریا

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 133,000 تومان
 • 4
 • سه تخته
 • 162,000 تومان
 • 4
 • چهار تخته
 • 192,000 تومان
 • 4
هتل آفتاب شرق کیش

هتل آفتاب شرق کیش

49%
تخفیف

جزیره کیش- میدان سعدی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 150,000 89,000 تومان
 • 2
 • سه تخته
 • 200,000 109,000 تومان
 • 2
 • چهار تخته
 • 250,000 129,000 تومان
 • 2
هتل فانوس کیش

هتل فانوس کیش

5%
تخفیف

جزیره کیش- خیابان میرمهنا

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 80,000 78,000 تومان
 • 2
 • دو تخته
 • 100,000 98,000 تومان
 • 2
 • سه تخته
 • 120,000 115,000 تومان
 • 2
هتل هلیا کیش

هتل هلیا کیش

جزیره کیش- بلوار ساحل

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 195,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 224,000 تومان
 • 3
 • چهار تخته
 • 252,000 تومان
 • 3
هتل سارا کیش

هتل سارا کیش

جزیره کیش- بلوار رودکی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل آریان کیش

هتل آریان کیش

جزیره کیش- میدان امیرکبیر

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 195,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 235,000 تومان
 • 3
 • چهار تخته
 • 295,000 تومان
 • 3
 • سوئیت چهار نفره
 • 345,000 تومان
 • 2
هتل تماشا کیش

هتل تماشا کیش

هرمزگان- کیش

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • سوئیت دو نفره
 • 103,000 تومان
 • 4
 • سوئیت چهار نفره
 • 162,000 تومان
 • 4
 • سوئیت پنج نفره
 • 192,000 تومان
 • 4
هتل لوتوس کیش (لاله)

هتل لوتوس کیش (لاله)

جزیره کیش- میدان امیر کبیر

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 113,000 تومان
 • 4
 • سه تخته
 • 143,000 تومان
 • 4
 • چهار تخته
 • 172,000 تومان
 • 4
 • پنج تخته
 • 201,000 تومان
 • 4
هتل ویدا کیش

هتل ویدا کیش

کیش- بلوارسنایی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 560,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 660,000 تومان
 • 3
هتل گامبرون کیش

هتل گامبرون کیش

52%
تخفیف

زیره کیش-میدان ساحل

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 350,000 170,000 تومان
 • 4
 • سه تخته
 • 390,000 200,000 تومان
 • 4
 • چهار تخته
 • 440,000 230,000 تومان
 • 4
هتل میراژ کیش

هتل میراژ کیش

جزیره کیش - بلوار دریا

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته رو به جزیره
 • 325,000 تومان
 • 4
هتل ایران کیش

هتل ایران کیش

جزیره کیش- میدان امیرکبیر

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 404,000 تومان
 • 4
 • دو تخته VIP
 • 654,000 تومان
 • 2
 • سه تخته
 • 604,000 تومان
 • 4
 • سه تخته VIP
 • 854,000 تومان
 • 2
 • سوئیت چهار نفره
 • 804,000 تومان
 • 1
 • سوئیت چهار نفره رویال
 • 1,455,000 تومان
 • 0
هتل بین المللی کیش

هتل بین المللی کیش

جزیره کیش – تقاطع بلوار سنایی و بلوار دریا – هتل بین المللی کیش

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته رو به دریا
 • 645,000 تومان
 • 3
 • دو تخته رو به جزیره
 • 493,000 تومان
 • 3
 • سه تخته رو به جزیره
 • 714,000 تومان
 • 3
 • سه تخته رو به دریا
 • 872,000 تومان
 • 3
 • سوئیت چهار نفره
 • 1,074,000 تومان
 • 3
هتل پانیذ کیش

هتل پانیذ کیش

کیش، خیابان رودکی جنب رویامال

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سورینت صدف کیش

هتل سورینت صدف کیش

کیش، میدان امیرکبیر، رو به روی دانشگاه شریف."

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 179,000 تومان
 • 3
 • دو تخته استاندارد
 • 189,000 تومان
 • 4
 • دو تخته لوکس
 • 232,000 تومان
 • 4
 • دو تخته + سرویس اضافه لوکس
 • 322,000 تومان
 • 4
 • چهار تخته
 • 505,000 تومان
 • 2
هتل بزرگ کوروش کیش

هتل بزرگ کوروش کیش

کیش، میدان پردیس

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته استاندارد
 • 355,000 تومان
 • 1
 • دو تخته رو به دریا
 • 615,000 تومان
 • 4
 • سه تخته رو به دریا
 • 465,000 تومان
 • 4
 • سه تخته
 • 415,000 تومان
 • 4
هتل آنا کیش

هتل آنا کیش

کیش، میدان امیرکبیر، جنب پاساژ پارس نیک

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 198,000 تومان
 • 4
 • سه تخته
 • 241,000 تومان
 • 4
هتل پارمیدا کیش

هتل پارمیدا کیش

کیش ، خیابان رودکی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق