مرتب سازی بر اساس:
 • نتایج : 41 هتل
هتل پانوراما کیش
41٪
تخفیف

هتل پانوراما کیش

کیش

قیمت از 970,000 630,000 تومان

هتل ترنج کیش
15٪
تخفیف

هتل ترنج کیش

هرمزگان- جزیره کیش

قیمت از 1,800,000 1,545,000 تومان

هتل گامبرون کیش
49٪
تخفیف

هتل گامبرون کیش

زیره کیش-میدان ساحل

قیمت از 350,000 200,000 تومان

هتل بین المللی کیش
50٪
تخفیف

هتل بین المللی کیش

جزیره کیش – تقاطع بلوار سنایی و بلوار دریا – هتل بین المللی کیش

قیمت از 412,000 300,000 تومان

هتل داریوش کیش

تخفیف

هتل داریوش کیش


قیمت از 1,090,000 995,000 تومان

هتل پارمیس کیش
43٪
تخفیف

هتل پارمیس کیش


قیمت از 1,130,000 660,000 تومان

هتل فانوس کیش
13٪
تخفیف

هتل فانوس کیش

جزیره کیش- خیابان میرمهنا

قیمت از 120,000 115,000 تومان

هتل آفتاب شرق کیش
52٪
تخفیف

هتل آفتاب شرق کیش

جزیره کیش- میدان سعدی

قیمت از 350,000 170,000 تومان

هتل گلدیس کیش

تخفیف

هتل گلدیس کیش

جزیره کیش- بلوار ایران

قیمت از 200,000 190,000 تومان

هتل آرامش کیش

هتل آرامش کیش

کیش- میدان ساحل- جنب بازار زیتون

قیمت از 310,000 تومان

هتل آرامیس کیش

هتل آرامیس کیش

جزیره کیش- خیابان رودکی

قیمت از 290,000 تومان

هتل گاردنیا کیش

هتل گاردنیا کیش

کیش- بلوار هرمز

قیمت از 245,000 تومان

هتل پارسیان کیش

هتل پارسیان کیش

کیش- میدان ساحل

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل پارس نیک کیش
43٪
تخفیف

هتل پارس نیک کیش

جزیره کیش- میدان امیرکبیر-

قیمت از 420,000 275,000 تومان

هتل سیمرغ کیش
14٪
تخفیف

هتل سیمرغ کیش

کیش- جاده جهان

قیمت از 250,000 215,000 تومان

هتل شایلی کیش
23٪
تخفیف

هتل شایلی کیش

کیش- خیابان سنایی

قیمت از 420,000 325,000 تومان

هتل پارس شایان کیش

هتل پارس شایان کیش


قیمت از 480,000 تومان

هتل شایگان کیش
55٪
تخفیف

هتل شایگان کیش

جزیره کیش- بلوار رودکی

قیمت از 800,000 365,000 تومان

هتل سورینت مریم کیش

هتل سورینت مریم کیش


قیمت از 470,000 تومان

هتل فلامینگو کیش

هتل فلامینگو کیش

جزیره کیش- میدان امیرکبیر

قیمت از 267,000 تومان

هتل جام جم کیش

هتل جام جم کیش

کیش- میدان امیرکبیر

قیمت از 203,000 تومان

هتل سان رایز کیش
38٪
تخفیف

هتل سان رایز کیش

جزیره کیش- رو به روی بازار پردیس

قیمت از 350,000 265,000 تومان

هتل گراند کیش
39٪
تخفیف

هتل گراند کیش

جزیره کیش- بلوار موج دریا

قیمت از 350,000 215,000 تومان

هتل هلیا کیش
44٪
تخفیف

هتل هلیا کیش

جزیره کیش- بلوار ساحل

قیمت از 600,000 345,000 تومان

هتل سارا کیش
21٪
تخفیف

هتل سارا کیش

جزیره کیش- بلوار رودکی

قیمت از 380,000 303,000 تومان

هتل آریان کیش
47٪
تخفیف

هتل آریان کیش

جزیره کیش- میدان امیرکبیر

قیمت از 580,000 315,000 تومان

هتل تماشا کیش
34٪
تخفیف

هتل تماشا کیش

هرمزگان- کیش

قیمت از 380,000 251,000 تومان

هتل لوتوس کیش (لاله)
32٪
تخفیف

هتل لوتوس کیش (لاله)

جزیره کیش- میدان امیر کبیر

قیمت از 286,000 211,000 تومان

هتل ویدا کیش
39٪
تخفیف

هتل ویدا کیش

کیش- بلوارسنایی

قیمت از 1,500,000 915,000 تومان

هتل میراژ کیش

هتل میراژ کیش

جزیره کیش - بلوار دریا

قیمت از 245,000 تومان

هتل ایران کیش
33٪
تخفیف

هتل ایران کیش

جزیره کیش- میدان امیرکبیر

قیمت از 900,000 615,000 تومان

هتل پانیذ کیش
26٪
تخفیف

هتل پانیذ کیش

کیش، خیابان رودکی جنب رویامال

قیمت از 250,000 185,000 تومان

هتل ارم بزرگ کیش

هتل ارم بزرگ کیش

کیش- خیابان خیام

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سورینت صدف کیش

هتل سورینت صدف کیش

کیش، میدان امیرکبیر، رو به روی دانشگاه شریف."

قیمت از 313,000 تومان

هتل بزرگ کوروش کیش

هتل بزرگ کوروش کیش

کیش، میدان پردیس

قیمت از 425,000 تومان

هتل اسپادانا کیش

هتل اسپادانا کیش

کیش- بلوار ایران

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل آنا کیش

هتل آنا کیش

کیش، میدان امیرکبیر، جنب پاساژ پارس نیک

قیمت از 350,000 تومان

هتل مارینا پارک کیش

هتل مارینا پارک کیش

هرمزگان- جزیره کیش

قیمت از 1,141,000 تومان

هتل پارمیدا کیش
44٪
تخفیف

هتل پارمیدا کیش

کیش ، خیابان رودکی

قیمت از 500,000 305,000 تومان

هتل شباویز کیش

هتل شباویز کیش

کیش- ابتدای جاده جهان

قیمت از 145,000 تومان

هتل ستاره طلایی کیش

هتل ستاره طلایی کیش

جزیره کیش- میدان قشم

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل پانوراما کیش

کیش

قیمت از

970,000 تومان

630,000 تومان

هتل ترنج کیش

هرمزگان- جزیره کیش

قیمت از

1,800,000 تومان

1,545,000 تومان

هتل گامبرون کیش

زیره کیش-میدان ساحل

قیمت از

350,000 تومان

200,000 تومان

هتل بین المللی کیش

جزیره کیش – تقاطع بلوار سنایی و بلوار دریا – هتل بین المللی کیش

قیمت از

412,000 تومان

300,000 تومان

هتل داریوش کیش

قیمت از

1,090,000 تومان

995,000 تومان

هتل پارمیس کیش

قیمت از

1,130,000 تومان

660,000 تومان

هتل فانوس کیش

جزیره کیش- خیابان میرمهنا

قیمت از

120,000 تومان

115,000 تومان

هتل آفتاب شرق کیش

جزیره کیش- میدان سعدی

قیمت از

350,000 تومان

170,000 تومان

هتل گلدیس کیش

جزیره کیش- بلوار ایران

قیمت از

200,000 تومان

190,000 تومان

هتل آرامش کیش

کیش- میدان ساحل- جنب بازار زیتون

قیمت از
310,000 تومان

هتل آرامیس کیش

جزیره کیش- خیابان رودکی

قیمت از
290,000 تومان

هتل گاردنیا کیش

کیش- بلوار هرمز

قیمت از
245,000 تومان

هتل پارسیان کیش

کیش- میدان ساحل

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل پارس نیک کیش

جزیره کیش- میدان امیرکبیر-

قیمت از

420,000 تومان

275,000 تومان

هتل سیمرغ کیش

کیش- جاده جهان

قیمت از

250,000 تومان

215,000 تومان

هتل شایلی کیش

کیش- خیابان سنایی

قیمت از

420,000 تومان

325,000 تومان

هتل پارس شایان کیش

قیمت از
480,000 تومان

هتل شایگان کیش

جزیره کیش- بلوار رودکی

قیمت از

800,000 تومان

365,000 تومان

هتل سورینت مریم کیش

قیمت از
470,000 تومان

هتل فلامینگو کیش

جزیره کیش- میدان امیرکبیر

قیمت از
267,000 تومان

هتل جام جم کیش

کیش- میدان امیرکبیر

قیمت از
203,000 تومان

هتل سان رایز کیش

جزیره کیش- رو به روی بازار پردیس

قیمت از

350,000 تومان

265,000 تومان

هتل گراند کیش

جزیره کیش- بلوار موج دریا

قیمت از

350,000 تومان

215,000 تومان

هتل هلیا کیش

جزیره کیش- بلوار ساحل

قیمت از

600,000 تومان

345,000 تومان

هتل سارا کیش

جزیره کیش- بلوار رودکی

قیمت از

380,000 تومان

303,000 تومان

هتل آریان کیش

جزیره کیش- میدان امیرکبیر

قیمت از

580,000 تومان

315,000 تومان

هتل تماشا کیش

هرمزگان- کیش

قیمت از

380,000 تومان

251,000 تومان

هتل لوتوس کیش (لاله)

جزیره کیش- میدان امیر کبیر

قیمت از

286,000 تومان

211,000 تومان

هتل ویدا کیش

کیش- بلوارسنایی

قیمت از

1,500,000 تومان

915,000 تومان

هتل میراژ کیش

جزیره کیش - بلوار دریا

قیمت از
245,000 تومان

هتل ایران کیش

جزیره کیش- میدان امیرکبیر

قیمت از

900,000 تومان

615,000 تومان

هتل پانیذ کیش

کیش، خیابان رودکی جنب رویامال

قیمت از

250,000 تومان

185,000 تومان

هتل ارم بزرگ کیش

کیش- خیابان خیام

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل سورینت صدف کیش

کیش، میدان امیرکبیر، رو به روی دانشگاه شریف."

قیمت از
313,000 تومان

هتل بزرگ کوروش کیش

کیش، میدان پردیس

قیمت از
425,000 تومان

هتل اسپادانا کیش

کیش- بلوار ایران

برای مشاهده قیمت کلیک کنید

هتل آنا کیش

کیش، میدان امیرکبیر، جنب پاساژ پارس نیک

قیمت از
350,000 تومان

هتل مارینا پارک کیش

هرمزگان- جزیره کیش

قیمت از
1,141,000 تومان

هتل پارمیدا کیش

کیش ، خیابان رودکی

قیمت از

500,000 تومان

305,000 تومان

هتل شباویز کیش

کیش- ابتدای جاده جهان

قیمت از
145,000 تومان

هتل ستاره طلایی کیش

جزیره کیش- میدان قشم

برای مشاهده قیمت کلیک کنید
هتل پانوراما کیش

هتل پانوراما کیش

41%
تخفیف

کیش

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 970,000 630,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 1,190,000 800,000 تومان
 • 3
 • پانوراما لوکس دو تخته
 • 1,400,000 900,000 تومان
 • 3
 • پانوراما لوکس سه تخته
 • 1,520,000 980,000 تومان
 • 3
 • اتاق کانکت دبل+توئین
 • 1,940,000 1,320,000 تومان
 • 2
 • اتاق کانکت لوکس دبل+ توئین
 • 2,370,000 1,410,000 تومان
 • 2
هتل ترنج کیش

هتل ترنج کیش

15%
تخفیف

هرمزگان- جزیره کیش

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته رو به ترنج صبحانه و نهار بوفه (دید دریاچه)
 • 1,800,000 1,545,000 تومان
 • 0
 • دو تخته رو به دریا صبحانه و نهار بوفه
 • 2,300,000 1,970,000 تومان
 • 0
 • دو تخته رو به غروب صبحانه و نهار بوفه (دید غروب)
 • 2,500,000 2,140,000 تومان
 • 0
 • دو تخته + سرویس اضافه رو به دریا صبحانه و نهار بوفه
 • 2,800,000 2,470,000 تومان
 • 0
 • دو تخته + سرویس اضافه رو به ترنج صبحانه و ناهار منو بوفه
 • 2,300,000 2,045,000 تومان
 • 0
 • دو تخته + سرویس اضافه رو به غروب صبحانه و ناهار منو بوفه
 • 3,000,000 2,640,000 تومان
 • 0
 • سوئیت دو نفره رو به ترنج صبحانه و نهار بوفه (دید دریاچه)
 • 2,200,000 1,885,000 تومان
 • 2
 • سوئیت دو نفره رو به دریا صبحانه و نهار بوفه (دید دریا)
 • 2,700,000 2,310,000 تومان
 • 0
 • سوئیت دو نفره رو به غروب صبحانه و نهار بوفه (دید غروب)
 • 2,900,000 2,480,000 تومان
 • 2
 • سوئیت چهار نفره امپریال صبحانه و نهار بوفه
 • 4,800,000 4,575,000 تومان
 • 0
هتل گامبرون کیش

هتل گامبرون کیش

49%
تخفیف

زیره کیش-میدان ساحل

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 350,000 200,000 تومان
 • 3
 • دو تخته بازسازی شده
 • 450,000 250,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 450,000 230,000 تومان
 • 3
 • سه تخته بازسازی شده
 • 500,000 280,000 تومان
 • 3
 • یک خوابه جونیور جونیور
 • 560,000 420,000 تومان
 • 3
 • یک خوابه جونیور بازسازی شده
 • 600,000 470,000 تومان
 • 3
 • دو خوابه رویال رویال
 • 575,000 470,000 تومان
 • 3
هتل بین المللی کیش

هتل بین المللی کیش

50%
تخفیف

جزیره کیش – تقاطع بلوار سنایی و بلوار دریا – هتل بین المللی کیش

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 412,000 300,000 تومان
 • 3
 • دو تخته رو به دریا
 • 1,038,000 530,000 تومان
 • 3
 • دو تخته رو به جزیره
 • 854,000 440,000 تومان
 • 3
 • سه تخته رو به جزیره
 • 1,253,000 647,000 تومان
 • 3
 • سه تخته رو به دریا
 • 1,412,000 720,000 تومان
 • 3
 • سوئیت چهار نفره
 • 1,812,000 920,000 تومان
 • 3
هتل داریوش کیش

هتل داریوش کیش

9%
تخفیف

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته باغ صبحانه و نهار بوفه
 • 1,090,000 995,000 تومان
 • 0
 • دو تخته + سرویس اضافه باغ صبحانه و نهار بوفه
 • 1,490,000 1,410,000 تومان
 • 0
 • دو تخته رو به دریا صبحانه و نهار بوفه
 • 1,290,000 1,181,000 تومان
 • 3
 • دو تخته + سرویس اضافه رو به دریا صبحانه و نهار بوفه
 • 1,690,000 1,581,000 تومان
 • 3
 • دو تخته لوکس رو به باغ صبحانه و نهار بوفه
 • 1,290,000 1,181,000 تومان
 • 0
 • دو تخته لوکس رو به دریا صبحانه و نهار بوفه
 • 1,490,000 1,361,000 تومان
 • 0
 • سوئیت دو نفره آتوسا صبحانه و نهار بوفه
 • 1,790,000 1,633,000 تومان
 • 0
هتل پارمیس کیش

هتل پارمیس کیش

43%
تخفیف

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته رو به دریا صبحانه و نهار بوفه
 • 1,150,000 670,000 تومان
 • 3
 • دو تخته رو به جزیره صبحانه و نهار بوفه
 • 1,130,000 660,000 تومان
 • 3
 • سه تخته رو به دریا صبحانه و نهار بوفه
 • 1,540,000 890,000 تومان
 • 3
 • سه تخته رو به جزیره صبحانه و نهار بوفه
 • 1,520,000 880,000 تومان
 • 3
 • سوئیت یک خوابه رو به دریا صبحانه و نهار بوفه
 • 1,940,000 1,120,000 تومان
 • 2
 • سوئیت دو خوابه رو به دریا صبحانه و نهار بوفه
 • 2,285,000 1,320,000 تومان
 • 2
هتل فانوس کیش

هتل فانوس کیش

13%
تخفیف

جزیره کیش- خیابان میرمهنا

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 120,000 115,000 تومان
 • 2
 • دو تخته توئین
 • 160,000 145,000 تومان
 • 2
 • سه تخته
 • 200,000 175,000 تومان
 • 2
هتل آفتاب شرق کیش

هتل آفتاب شرق کیش

52%
تخفیف

جزیره کیش- میدان سعدی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 350,000 170,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 412,500 210,000 تومان
 • 3
 • چهار تخته
 • 500,000 250,000 تومان
 • 3
 • پنج تخته
 • 562,500 290,000 تومان
 • 3
هتل گلدیس کیش

هتل گلدیس کیش

7%
تخفیف

جزیره کیش- بلوار ایران

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 200,000 190,000 تومان
 • 2
 • سه تخته
 • 260,000 244,000 تومان
 • 2
 • چهار تخته
 • 300,000 280,000 تومان
 • 2
هتل آرامش کیش

هتل آرامش کیش

کیش- میدان ساحل- جنب بازار زیتون

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 310,000 تومان
 • 2
 • سه تخته
 • 370,000 تومان
 • 2
 • چهار تخته
 • 430,000 تومان
 • 2
 • پنج تخته
 • 490,000 تومان
 • 2
هتل آرامیس کیش

هتل آرامیس کیش

جزیره کیش- خیابان رودکی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 335,000 تومان
 • 0
 • دو تخته
 • 290,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 320,000 تومان
 • 0
 • سه تخته + سرویس اضافه
 • 334,000 تومان
 • 0
هتل گاردنیا کیش

هتل گاردنیا کیش

کیش- بلوار هرمز

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته ویلایی
 • 290,000 تومان
 • 3
 • دو تخته
 • 290,000 تومان
 • 3
 • سه تخته
 • 320,000 تومان
 • 3
 • سه تخته ویلایی
 • 275,000 تومان
 • 1
 • چهار تخته
 • 345,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته ویلایی
 • 245,000 تومان
 • 0
هتل پارسیان کیش

هتل پارسیان کیش

کیش- میدان ساحل

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل پارس نیک کیش

هتل پارس نیک کیش

43%
تخفیف

جزیره کیش- میدان امیرکبیر-

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 420,000 275,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 520,000 315,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 620,000 355,000 تومان
 • 0
هتل سیمرغ کیش

هتل سیمرغ کیش

14%
تخفیف

کیش- جاده جهان

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 250,000 215,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 300,000 265,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 350,000 315,000 تومان
 • 0
هتل شایلی کیش

هتل شایلی کیش

23%
تخفیف

کیش- خیابان سنایی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته لوکس
 • 420,000 325,000 تومان
 • 0
هتل پارس شایان کیش

هتل پارس شایان کیش

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته رو به دریا
 • 610,000 تومان
 • 0
 • دو تخته باغ
 • 480,000 تومان
 • 0
 • سه تخته رو به دریا
 • 740,000 تومان
 • 0
 • سه تخته رو به باغ
 • 680,000 تومان
 • 0
 • سه تخته کابانا
 • 500,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته دوبلکس رو به باغ
 • 1,160,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته دوبلکس رو به دریا
 • 1,320,000 تومان
 • 0
 • سوئیت چهار نفره
 • 1,306,000 تومان
 • 0
 • سوئیت یک نفره رویال
 • 1,434,000 تومان
 • 0
هتل شایگان کیش

هتل شایگان کیش

55%
تخفیف

جزیره کیش- بلوار رودکی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 800,000 365,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 900,000 415,000 تومان
 • 0
هتل سورینت مریم کیش

هتل سورینت مریم کیش

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 470,000 تومان
 • 0
 • سوئیت دو نفره جونیور دریا
 • 520,000 تومان
 • 0
هتل فلامینگو کیش

هتل فلامینگو کیش

جزیره کیش- میدان امیرکبیر

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 317,000 تومان
 • 0
 • دو تخته ویلایی
 • 267,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 417,000 تومان
 • 0
 • سه تخته ویلایی
 • 367,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 517,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته ویلایی
 • 467,000 تومان
 • 0
هتل جام جم کیش

هتل جام جم کیش

کیش- میدان امیرکبیر

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 203,000 تومان
 • 2
 • سه تخته
 • 253,000 تومان
 • 3
 • چهار تخته
 • 293,000 تومان
 • 3
هتل سان رایز کیش

هتل سان رایز کیش

38%
تخفیف

جزیره کیش- رو به روی بازار پردیس

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 350,000 265,000 تومان
 • 0
 • سوئیت چهار نفره
 • 550,000 345,000 تومان
 • 0
هتل گراند کیش

هتل گراند کیش

39%
تخفیف

جزیره کیش- بلوار موج دریا

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 350,000 215,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 360,000 240,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 420,000 368,000 تومان
 • 0
هتل هلیا کیش

هتل هلیا کیش

44%
تخفیف

جزیره کیش- بلوار ساحل

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 600,000 345,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 650,000 375,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 700,000 395,000 تومان
 • 0
هتل سارا کیش

هتل سارا کیش

21%
تخفیف

جزیره کیش- بلوار رودکی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 380,000 303,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 3,515,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 510,000 410,000 تومان
 • 0
هتل آریان کیش

هتل آریان کیش

47%
تخفیف

جزیره کیش- میدان امیرکبیر

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 580,000 315,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 680,000 365,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 750,000 415,000 تومان
 • 0
هتل تماشا کیش

هتل تماشا کیش

34%
تخفیف

هرمزگان- کیش

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 380,000 251,000 تومان
 • 0
هتل لوتوس کیش (لاله)

هتل لوتوس کیش (لاله)

32%
تخفیف

جزیره کیش- میدان امیر کبیر

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 286,000 211,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 350,000 240,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 380,000 270,000 تومان
 • 0
هتل ویدا کیش

هتل ویدا کیش

39%
تخفیف

کیش- بلوارسنایی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 1,500,000 1,015,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 1,500,000 915,000 تومان
 • 0
هتل میراژ کیش

هتل میراژ کیش

جزیره کیش - بلوار دریا

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته رو به جزیره
 • 290,000 تومان
 • 0
 • دو تخته رو به دریا
 • 335,000 تومان
 • 0
 • دو تخته کابانا
 • 245,000 تومان
 • 0
 • سه تخته کابانا
 • 290,000 تومان
 • 0
 • سه تخته جزیره
 • 335,000 تومان
 • 0
 • سه تخته دریا
 • 380,000 تومان
 • 1
 • سوئیت دو نفره جونیور جزیره
 • 880,000 تومان
 • 0
 • سوئیت دو نفره جونیور دریا
 • 875,000 تومان
 • 0
هتل ایران کیش

هتل ایران کیش

33%
تخفیف

جزیره کیش- میدان امیرکبیر

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 900,000 615,000 تومان
 • 0
 • دو تخته VIP
 • 1,100,000 815,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 1,100,000 815,000 تومان
 • 0
 • سه تخته VIP
 • 1,500,000 1,015,000 تومان
 • 0
 • سوئیت چهار نفره
 • 1,700,000 1,216,000 تومان
 • 0
هتل پانیذ کیش

هتل پانیذ کیش

26%
تخفیف

کیش، خیابان رودکی جنب رویامال

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 250,000 185,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 270,000 215,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 300,000 245,000 تومان
 • 0
هتل ارم بزرگ کیش

هتل ارم بزرگ کیش

کیش- خیابان خیام

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل سورینت صدف کیش

هتل سورینت صدف کیش

کیش، میدان امیرکبیر، رو به روی دانشگاه شریف."

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • یک تخته
 • 376,000 تومان
 • 0
 • دو تخته استاندارد
 • 313,000 تومان
 • 0
 • دو تخته لوکس
 • 358,000 تومان
 • 0
 • دو تخته + سرویس اضافه لوکس
 • 430,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 610,000 تومان
 • 0
هتل بزرگ کوروش کیش

هتل بزرگ کوروش کیش

کیش، میدان پردیس

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته استاندارد
 • 425,000 تومان
 • 1
 • دو تخته رو به دریا
 • 425,000 تومان
 • 0
 • سه تخته رو به دریا
 • 575,000 تومان
 • 4
 • سه تخته
 • 525,000 تومان
 • 4
هتل اسپادانا کیش

هتل اسپادانا کیش

کیش- بلوار ایران

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
هتل آنا کیش

هتل آنا کیش

کیش، میدان امیرکبیر، جنب پاساژ پارس نیک

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 350,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 450,000 تومان
 • 0
هتل مارینا پارک کیش

هتل مارینا پارک کیش

هرمزگان- جزیره کیش

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته استاندارد
 • 1,141,000 تومان
 • 0
 • دو تخته پارک
 • 1,267,000 تومان
 • 4
 • دو تخته + سرویس اضافه پارک
 • 1,901,000 تومان
 • 4
 • دو تخته جونیور یک خوابه
 • 1,709,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته جونیور دو خوابه
 • 2,340,000 تومان
 • 0
هتل پارمیدا کیش

هتل پارمیدا کیش

44%
تخفیف

کیش ، خیابان رودکی

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 500,000 305,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 600,000 338,000 تومان
 • 0
 • چهار تخته
 • 700,000 500,000 تومان
 • 0
هتل شباویز کیش

هتل شباویز کیش

کیش- ابتدای جاده جهان

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق
 • دو تخته
 • 145,000 تومان
 • 0
 • سه تخته
 • 175,000 تومان
 • 3
 • چهار تخته
 • 205,000 تومان
 • 4
 • پنج تخته
 • 245,000 تومان
 • 4
هتل ستاره طلایی کیش

هتل ستاره طلایی کیش

جزیره کیش- میدان قشم

 • نوع اتاق
 • جمع قیمت
 • موجودی
 • ظرفیت اتاق